Van Aisma winnaars heren individueel klassement

 

Individueel klassement "Van Aisma"-winnaars

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tunno Schurer

1982

1984

1985

1986

1987

1989

1990

1992

1994

Wijbren van Wieren

1972

1976

1978

1982

1984

1985

1986

1988

Tsjisse Steenstra

2013

2015

2017

2018

2019

2021

2023

Klaas van Wieren

1968

1969

1970

1974

1976

1978

1980

Renze P. Hiemstra

2010

2011

2012

2016

2021

2023

Hotze Schuil

1947

1948

1950

1957

1959

1961

Johannes Zijlstra

1955

1956

1958

1961

1962

Dirk Talsma

1964

1969

1970

1974

1979

Jarich van der Veen

1971

1973

1975

1977

1981

Peter Rinia

1982

1984

1985

1986

1987

Auke van der Graaf

1996

1998

2002

2004

2008

Taeke Triemstra

2005

2007

2017

2018

2019

Gerben Okkinga

1988

1990

1992

1994

Johan Okkinga

1992

1994

1995

1998

Wijtse Vlietsra

1958

1959

1961

1963

Herman Sprik

2003

2007

2013

2015

Gert-Anne van der Bos

2017

2018

2019

Johannes Bosma

1929

1931

1933

Dooitzen de Bildt

1930

1934

1936

Taede Zijlstra

1930

1934

1936

Johannes Stavinga

1953

1954

1960

Rienk de Groot

1962

1965

1968

Tamme Velstra

1964

1966

1967

Johan Halbesma

1965

1968

1972

Johan van Seijst

1966

1967

1972

Johannes Westra

1966

1967

1975

Gerrit Okkinga

1969

1970

1974

Gerrit de Jong

1971

1973

1977

Flip Soolsma

1973

1975

1977

Sjouke de Boer

1976

1978

1980

Johannes Brandsma

1981

1983

1987

Sake Saakstra

1983

1989

1990

Piet Jetze Faber

1983

1989

1991

Coos Veltman

1988

1991

1997

Sake Porte

1995

1998

2002

Marten Feenstra

2009

2014

2015

Pier Piersma

2011

2012

2014

Hans Wassenaar

2016

2021

2023

Marten van der Leest

1951

1952

Arp Hiemstra

1951

1952

Dirk van der Zee

1960

1962

Sjoerd Heeringa

1964

1965

Klaas Anne Terpstra

1997

2001

Arie den Breejen

1999

2003

Johannes Dijkstra

2002

2003

Klaas Berkepas

1996

2004

Dirk Jan van der Woud

1996

2004

Kor Zittema

1997

2005

Chris Wassenaar

2000

2006

Jacob Wassenaar

2006

2009

Johan van der Meulen

2007

2009

Folkert van der Wei

2001

2010

Rutmer v.d. Meer

2006

2010

Jan Dirk de Groot

2011

2012

Martijn Olijnsma

2008

2014

Pieter van Tuinen

2000

Jochum Bouman

2005

Cornelis Terpstra

2013

Marten Bergsma

2016

Haye Jan Nicolai

2022

Pieter Jan Leijenaar

2022

Gabe Jan van Popta

2022