Van Aisma winnaars heren individueel klassement

1 Tunno Schurer (9) 1982 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1992 1994
2 Wijbren van Wieren (8) 1972 1976 1978 1982 1984 1985 1986 1988
3 Klaas van Wieren (7) 1968 1969 1970 1974 1976 1978 1980
4 Hotze Schuil (6) 1947 1948 1950 1957 1959 1961
5 Johannes Zijlstra (5) 1955 1956 1958 1961 1962
6 Dirk Talsma (5) 1964 1969 1970 1974 1979
7 Jarich van der Veen (5) 1971 1973 1975 1977 1981
8 Peter Rinia (5) 1982 1984 1985 1986 1987
9 Auke van der Graaf (5) 1996 1998 2002 2004 2008
10 Tsjisse Steenstra (5) 2013 2015 2017 2018 2019
11 Taeke Triemstra (5) 2005 2007 2017 2018 2019
12 Gerben Okkinga (4) 1988 1990 1992 1994
13 Johan Okkinga (4) 1992 1994 1995 1998
14 Wijtse Vlietsra (4) 1958 1959 1961 1963
15 Herman Sprik (4) 2003 2007 2013 2015
16 Renze P. Hiemstra (4)2010 2011 2012 2016
17 Johannes Bosma (3) 1929 1931 1933
18 Dooitzen de Bildt (3) 1930 1934 1936
19 Taede Zijlstra (3) 1930 1934 1936
20 Johannes Stavinga (3) 1953 1954 1960
21 Rienk de Groot (3) 1962 1965 1968
22 Tamme Velstra (3) 1964 1966 1967
23 Johan Halbesma (3) 1965 1968 1972
24 Johan van Seijst (3) 1966 1967 1972
25 Johannes Westra (3) 1966 1967 1975
26 Gerrit Okkinga (3) 1969 1970 1974
27 Gerrit de Jong (3) 1971 1973 1977
28 Flip Soolsma (3) 1973 1975 1977
29 Sjouke de Boer (3) 1976 1978 1980
30 Johannes Brandsma (3) 1981 1983 1987
31 Sake Saakstra (3) 1983 1989 1990
32 Piet Jetze Faber (3) 1983 1989 1991
33 Coos Veltman (3) 1988 1991 1997
34 Sake Porte (3) 1995 1998 2002
35 Marten Feenstra (3) 2009 2014 2015
36 Pier Piersma (3) 2011 2012 2014
37 Gert-Anna van der Bos (3) 2017 2018 2019
38 Marten van der Leest (2) 1951 1952
39 Arp Hiemstra (2) 1951 1952
40 Dirk van der Zee (2) 1960 1962
41 Sjoerd Heeringa (2) 1964 1965
42 Klaas Anne Terpstra (2) 1997 2001
43 Arie den Breejen (2) 1999 2003
44 Johannes Dijkstra (2) 2002 2003
45 Klaas Berkepas (2) 1996 2004
46 Dirk Jan van der Woud (2) 1996 2004
47 Kor Zittema (2) 1997 2005
48 Chris Wassenaar (2) 2000 2006
49 Jacob Wassenaar (2) 2006 2009
50 Johan van der Meulen (2) 2007 2009
51 Folkert van der Wei (2) 2001 2010
52 Rutmer v.d. Meer (2) 2006 2010
53 Jan Dirk de Groot (2) 2011 2012
54 Martijn Olijnsma (2) 2008 2014
55 Pieter van Tuinen (1) 2000
56 André Kuipers (1) 2000
57 Jochum Bouman (1) 2005
58 Douwe Groenendijk (1) 2008
59 Cornelis Terpstra (1) 2013
60 Marten Bergsma (1) 2016
61 Hans Wassenaar (1) 2016