Van Aisma winnaars vrouwen individueel klassement

1 Afke Hijlkema (7) 1999 2001 2002 2004 2007 2008 2010
2 Lia de Jong (4) 1987 1988 1990 1992
3 Gejanna Buma (4) 1996 2000 2001 2004
4 Manon Scheepstra (4) 2016 2017 2018 2019
5 Anita Wieling (3) 1983 1985 1986
6 Klaske Blümers (3) 1984 1987 1990
7 Doete de Groot (3) 1991 1993 1996
8 Riska Hazenberg (3) 1998 2001 2002
9 Sjoukje Visser (3) 2009 2010 2013
10 Fenna Zeinstra (2) 2009 2013
11 Ilse Tuininga (2) 2015 2016
12 Ingrid de Haan (2) 2005 2007
13 Sjoke van der Veen (2) 2002 2005
14 Linda Terpsra (2) 2006 2010
15 Wiesje van den Berg (2) 1999 2004
16 Sandra Goodijk (2) 1994 1995
17 Jokelien Tienstra (2) 1987 1991
18 Fonny Otten (2) 1996 1997
19 Hermanna Miedema (2) 1993 2000
20 Hennie Faber (2) 1985 1989
21 Geertje Zondervan (2) 1983 1989
22 Liesbeth van der Ende (2) 1982 1990
23 Janny Ijntema (2) 1986 1988
24 Wiljo Sijbrandij (2) 2014 2017
25 Dinie Zijlstra 1982
26 Tineke Buwalda 1982
27 Sjoukje Folkerts 1983
28 Stien Dijkstra 1984
29 Heleen Jousma 1984
30 Tanja Meerstra 1985
31 Marika Heida 1986
32 Jitske Venema 1988
33 Hiske Wiersma 1989
34 Alinda Kleefstra 1991
35 Jellie van der Zee 1992
36 Boudien Felkerts 1992
37 Diana Wiersma 1993
38 Annemarie Stapert 1994
39 Bea Cuttress-Terpstra 1994
40 Thera Jellema 1995
41 Mariska Stienstra 1995
42 Marie Heida 1997
43 Maya Paulusma 1997
44 Margerietha Goodijk 1998
45 Idske Zijlstra 1998
46 Jitske Brunner 1999
47 Maaike Terpstra 2000
48 Petra Viëtor 2003
49 Tineke Algera 2003
50 Helena de Vries 2003
51 Bianca van der Veen 2005
52 Anna Lynn Wijbenga 2006
53 Aukje van Kuiken 2006
54 Magriet Koelmans 2007
55 Afke Kuipers 2008
56 Judy Bergsma 2008
57 Maaike Joostema 2009
58 Sanna Velsma 2011
59 Feikje Bouwhuis 2011
60 Gerieke de Groot 2011
61 Iris van der Veen 2012
62 Imke van der Leest 2012
63 Geke de Boer 2012
64 Marije Hiemstra 2013
65 Nicole Hempenius 2014
66 Maaike osinga 2014
67 Leonie van der Graaf 2015
68 Sjanet Wijnia 2015
69 Marte Altenburg 2016
70 Elly Hofman 2017
71 Nynke Sijbrandij 2018
72 Margriet Bakker 2018
73 Lotte Delgrosso 2019
74 Serene Hovenga 2019