Van Aisma winnaars vrouwen individueel klassement

Afke Hijlkema (7)

1999

2001

2002

2004

2007

2008

2010

Lia de Jong (4)

1987

1988

1990

1992

Gejanna Buma (4)

1996

2000

2001

2004

Manon Scheepstra (4)

2016

2017

2018

2019

Anita Wieling (3)

1983

1985

1986

Klaske Blümers  (3)

1984

1987

1990

Doete de Groot  (3)

1991

1993

1996

Riska Hazenberg  (3)

1998

2001

2002

Sjoukje Visser  (3)

2009

2010

2013

Ilse Tuininga (3)

2015

2016

2021

Wiljo Sijbrandij (2)

2014

2017

Fenna Zeinstra (2)

2009

2013

Ingrid de Haan (2)

2005

2007

Sjoke van der Veen (2)

2002

2005

Linda Terpsra (2)

2006

2010

Wiesje van den Berg (2)

1999

2004

Sandra Goodijk (2)

1994

1995

Jokelien Tienstra (2)

1987

1991

Fonny Otten (2)

1996

1997

Hermanna Miedema (2)

1993

2000

Hennie Faber (2)

1985

1989

Geertje Zondervan (2)

1983

1989

Liesbeth van der Ende (2)

1982

1990

Janny Ijntema (2)

1986

1988

Dinie Zijlstra

1982

Tineke Buwalda

1982

Sjoukje Folkerts

1983

Stien Dijkstra

1984

Heleen Jousma

1984

Tanja Meerstra

1985

Marika Heida

1986

Jitske Venema

1988

Hiske Wiersma

1989

Alinda Kleefstra

1991

Jellie van der Zee

1992

Boudien Felkerts

1992

Diana Wiersma

1993

Annemarie Stapert

1994

Bea Cuttress-Terpstra

1994

Thera Jellema

1995

Mariska Stienstra

1995

Marie Heida

1997

Maya Paulusma

1997

Margerietha Goodijk

1998

Idske Zijlstra

1998

Jitske Brunner

1999

Maaike Terpstra

2000

Petra Viëtor

2003

Tineke Algera

2003

Helena de Vries

2003

Bianca van der Veen

2005

Anna Lynn Wijbenga

2006

Aukje van Kuiken

2006

Magriet Koelmans

2007

Afke Kuipers

2008

Judy Bergsma

2008

Maaike Joostema

2009

Sanna Velsma

2011

Feikje Bouwhuis

2011

Gerieke de Groot

2011

Iris van der Veen

2012

Imke van der Leest

2012

Geke de Boer

2012

Marije Hiemstra

2013

Nicole Hempenius

2014

Maaike osinga

2014

Leonie van der Graaf

2015

Sjanet Wijnia

2015

Marte Altenburg

2016

Elly Hofman

2017

Nynke Sybrandy

2018

Margriet Bakker

2018

Lotte Delgrosso

2019

Serena Hovenga

2019

Amarins de Groot

2021

Annelien Boersma

2021

Anna-Dieuwke Dijkstra

2022

Louise Krol

2022

Gerda Lyclama a Nijeholt

2022