Over OKK

De kaatsvereniging “Oefening Kweekt Kunst” is opgericht in 1895 en is
sinds 1996 samengevoegd met de in 1934 opgerichte kaatsvereniging
“Reitsje Him”. De vereniging kan bij verkorting OKK worden genoemd. Zij heeft haar
zetel te Bitgum. De vereniging heeft ten doel “het doen beoefenen en het bevorderen
van de kaatssport in al zijn verschijnselen met eerbiediging van de levensbeschouwelijke
opvattingen van haar leden en stimulering van de belangstelling
voor deze sport in de ruimste zin van het woord”.

Kaatsveld: Sportcomplex “It Bosk”, tel. 058-2531483
Beschermvrouwe: “J.H. van Aismastichting”
Secretariaat: J.H. van Aismawei 37, 9045 PG Bitgummole, telnr.: 06-52092621
e-mailadres: secretaris@okkbeetgum.nl
Wedstrijdsecretariaat: Frânskeleane 19, 9044 NG Bitgum, telnr.: 06-16437525
e-mailadres: willemjanpostma@hotmail.nl
Internetsite: www.okkbeetgum.nl

OKK verzorgt het kaatsen in de dorpen Bitgum en Bitgummole. Heel veel vrijwilligers zetten zich wekelijks in om het kaatsen te promoten.
De jeugdcommissie verzorgt de trainingen en opleiding om de jeugd klaar te maken voor de club-, federatie- en KNKB-kaatswedstrijden.

Het bestuur en overige commissies verzorgen de wedstrijden in clubverband, zoals competitiekaatsen, de Kind-Ouder partij, pearkekeatsen, straatkaatsen, nachtkaatsen en de afsluitende familiekaatsdag “De Gripe”, met als koningsprijs de uit 1913 daterende zilveren bal, die ter gelegenheid van hun 60-jarige trouwdag werd geschonken door Gerben Reimers Brouwer en Brechtsje Folkerts Damsma.

Naast de club- en federatiewedstrijden worden er door de kaatsvereniging OKK jaarlijks een 8-tal KNKB-wedstrijden georganiseerd. Het hoogtepunt van de vereniging zijn de “De Van Aisma Kaatsdagen” die gehouden worden in het weekend waarin de 4e zondag in augustus valt. Deze kaatsklassieker staat hoog aangeschreven bij kaatsers en bij publiek en krijgt veel aandacht van de media.