Oud bestuursleden

Jan Bergstra (8 jaar) 1906-1913
Hotse Harmen Bijlsma (10) 1895-1899 1901-1905
Marten Bijlsma (5) 1906-1910
Bouwe Bokma (28) 1954-1981
Han Bosma (12) 1994-2005
Yvonne Boterhoek (10) 2011-2020
Arie Bottinga 2019-heden
M. Bouma (11) 1943-1953
T.J. Bouma (19) 1917-1935
D. Braaksma (7) 1965-1971
J. Bruinsma (14) 1913-1914 1916-1927
Klaas Bruinsma (3) 2011-2013
Hein Buisman (10) 1901-1910
Harry Buiteveld (9) 2003-2011
Paulus Dijk (5) 1895-1899
F. Dijkstra (2) 1917-1918
Frans K Dijkstra (7) 1985-1991
G.F. Dijkstra (17) 1936-1952
Hendrik Dijkstra (7) 2015-2021
Ina Dijkstra (5) 1996-2000 1991-1995 ”Reitsje Him”
Jacob Wietse Dijkstra 2017-heden
J.K. Dijkstra (16) 1921-1936
Linze C Dijkstra (3) 2005-2007
Lolke Jan Dijkstra (12) 2004-2015
Marjan Dijkstra (10) 2001-2010
Alex Draisma (6) 2014-2019
Manon Draisma 2023-
Wiep Fierstra (20) 1965-1984
J. de Groen (17) 1928-1944
Jan Groeneveld (5) 1901-1905
Jan de Groot (6) 1997-2002
Janna de Groot 2023 –
Douwe Halbertsma (12) 1965-1976
Marten Halbertsma (8) 1977-1981 1983-1985
Wim Haye (1) 1996 1991-1995 ”Reitsje Him”
Siep Heslinga (24) 1987-2010
Joh. Hiemstra (8) 1953-1960
Meindert Hiemstra (18) 1966-1983
Wigle Hiemstra (5) 1895-1899
Steven Hogendorp 2019-heden
Bert Hoogland (9) 2009-2016
Jan Hoogerhuis (9) 1901-1908 1911-1912
Jentje of Jintje Hoogerhuis (5) 1895-1899
M.K. Hoogerhuis (8) 1913-1920
Klaas Hoogland (7) 1996-2002 1995 ”Reitsje Him”
Germ de Jong (27) 1918-1944
Gerrit de Jong (16) 1981-1996
Johnny de Jong (9) 2006-2014
C. Joustra (2) 1912-1913
Jac. Kooistra (24) 1942-1965
Steven Koster (4) 2018-2021
Arnaud Ladenius 2021-heden
Klaas Larooi (21) 1990-2010
J.K. van Loon (10) 1961-1970
Johan van der Meulen (3) 2019-2021
Albert Nauta (16) 1999-2014
Jelle Nauta (18) 1986-2003
Chris Oostenbrug (8) 1974-1981
T.H. Oostenbrug (6) 1984-1989
Jappie van der Plaats (5) 1982-1986
Willem Postma 2015-heden
Willem Rijpstra (30) 1966-1995
Eeltje Ringia (6) 1907-1912
Meindert Ringia (6) 1901-1906
Hendrik van der Schaaf (12) 1996-2007 1983-1995 ”Reitsje Him”
Thys van der Schaaf (9) 1996-2004 1974-1995 ”Reitsje Him”
Sybe Schaaf 2020-heden
Jacobus van Schepen (14) 1992-2005
Lia Siderius (11) 2008-2018
J. Sijtsma (3) 1914-1916
J.L. Sijtsma (18) 1924-1941
Alle Sterk (6) 2013-2018
K. de Swart (3) 1914-1916
Hedzer Terpstra (20) 1981-2000
K Terpstra (1) 1917
K.R. Terpstra (17) 1945-1961
Age Tromp (9) 2012-2020
Cor Veenstra (9) 1971-1976 1988-1990
D. de Vries (5) 1919-1923
Gea de Vries 2020-heden
Johannes de Vries (6) 2007-2012
L.M. de Vries (4) 1913-1916
Lieuwe Pieters de Vries (5) 1895-1899
Minze de Vries (3) 1909-1911
M.J. de Vries (12) 1982-1993
Theo de Vries (3) 2021-2023
Wendy de Vries (6) 2016-2021
Klaas Vonk (2) 1911-1912
Jaap van der Wal (8) 1991-1998
Haaije Westra (14) 2002-2015
Johannes Westra (11) 1977-1987
Sjoerd Wierstra (9) 2011-2019
Kor Zittema (3) 2016-2018