Oud bestuursleden

1 Jan Bergstra (8 jaar) 1906-1913
2 Hotse Harmen Bijlsma (10 jaar) 1895-1899 en 1901-1905
3 Marten Bijlsma (5 jaar) 1906-1910
4 Bouwe Bokma (28 jaar) 1954-1981
5 Han Bosma (12 jaar) 1994-2005
6 Yvonne Boterhoek (10 jaar) 2011-2020
7 M. Bouma (11 jaar) 1943-1953
8 T.J. Bouma (19 jaar) 1917-1935
9 D. Braaksma (7 jaar) 1965-1971
10 J. Bruinsma (14 jaar) 1913-1914 en 1916-1927
11 Klaas Bruinsma (3 jaar) 2011-2013
12 Hein Buisman (10 jaar) 1901-1910
13 Harry Buiteveld (9 jaar) 2003-2011
14 Paulus Dijk (5 jaar) 1895-1899
15 F. Dijkstra (2 jaar) 1917-1918
16 Frans K Dijkstra (7 jaar) 1985-1991
17 G.F. Dijkstra (17 jaar) 1936-1952
18 Hendrik Dijkstra (6 jaar) 2015-2021
19 Ina Dijkstra (5 jaar) 1996-2000 en 1991-1995 ”Reitsje Him”
20 Jacob Wietse Dijkstra (5 jaar) 2017-heden
21 J.K. Dijkstra (16 jaar) 1921-1936
22 Linze C Dijkstra (3 jaar) 2005-2007
23 Lolke Jan Dijkstra (12 jaar) 2004-2015
24 Marian Dijkstra (10 jaar) 2001-2010
25 Alex Draisma (6 jaar) 2014-2019
26 Wiep Fierstra (20 jaar) 1965-1984
27 J. de Groen (17 jaar) 1928-1944
28 Jan Groeneveld (5 jaar) 1901-1905
29 Jan de Groot (6 jaar) 1997-2002
30 Douwe Halbertsma (12 jaar) 1965-1976
31 Marten Halbertsma (8 jaar) 1977-1981 en 1983-1985
32 Wim Haye (1 jaar) 1996 1991-1995 ”Reitsje Him”
33 Siep Heslinga (24 jaar) 1987-2010
34 Joh. Hiemstra (8 jaar) 1953-1960
35 Meindert Hiemstra (18 jaar) 1966-1983
36 Wigle Hiemstra (5 jaar) 1895-1899
37 Bert Hoogland (9 jaar) 2009-2016
38 Jan Hoogerhuis (9 jaar) 1901-1908 en 1911-1912
39 Jentje of Jintje Hoogerhuis (5 jaar) 1895-1899
40 M.K. Hoogerhuis (8 jaar) 1913-1920
41 Klaas Hoogland (7 jaar) 1996-2002 1995 ”Reitsje Him”
42 Germ de Jong (27 jaar) 1918-1944
43 Gerrit de Jong (16 jaar) 1981-1996
44 Johnny de Jong (9 jaar) 2006-2014
45 C. Joustra (2 jaar) 1912-1913
46 Jac. Kooistra (24 jaar) 1942-1965
47 Klaas Larooi (21 jaar) 1990-2010
48 J.K. van Loon (10 jaar) 1961-1970
49 Albert Nauta (16 jaar) 1999-2014
50 Jelle Nauta (18 jaar) 1986-2003
51 Chris Oostenbrug (8 jaar) 1974-1981
52 T.H. Oostenbrug (6 jaar) 1984-1989
53 Jappie van der Plaats (5 jaar) 1982-1986
54 Willem Postma (7 jaar) 2015-heden
55 Willem Rijpstra (30 jaar) 1966-1995
56 Eeltje Ringia (6 jaar) 1907-1912
57 Meindert Ringia (6 jaar) 1901-1906
58 Hendrik van der Schaaf (12 jaar) 1996-2007 1983-1995 ”Reitsje Him”
59 Thys van der Schaaf (9 jaar) 1996-2004 1974-1995 ”Reitsje Him”
60 Jacobus van Schepen (14 jaar) 1992-2005
61 Lia Siderius (12 jaar) 2008-2019
62 J. Sijtsma (3 jaar) 1914-1916
63 J.L. Sijtsma (18 jaar) 1924-1941
64 Alle Sterk (6 jaar) 2013-2018
65 K. de Swart (3 jaar) 1914-1916
66 Hedzer Terpstra (20 jaar) 1981-2000
67 K Terpstra (1 jaar) 1917
68 K.R. Terpstra (17 jaar) 1945-1961
69 Age Tromp (9 jaar) 2012-2020
70 Cor Veenstra (9 jaar) 1971-1976 en 1988-1990
71 D. de Vries (5 jaar) 1919-1923
72 Johannes de Vries (6 jaar) 2007-2012
73 L.M. de Vries (4 jaar) 1913-1916
74 Lieuwe Pieters de Vries (5 jaar) 1895-1899
75 Minze de Vries (3 jaar) 1909-1911
76 M.J. de Vries (12 jaar) 1982-1993
77 Wendy de Vries (6 jaar) 2016-heden
78 Klaas Vonk (2 jaar) 1911-1912
79 Jaap van der Wal (8 jaar) 1991-1998
80 Haaije Westra (14 jaar) 2002-2015
81 Johannes Westra (11 jaar) 1977-1987
82 Sjoerd Wierstra (9 jaar) 2011-2019
83 Kor Zittema (3 jaar) 2016-2018
84 S.M. Zijlstra (9 jaar) 1956-1964