Kleding

Het gebruik van de speciale d.e.l. kaatskleding is al een aantal jaren een groot succes. De trainingspakken, shirts en broekjes, aangeboden door Jelle en Theo de Vries, worden veelvuldig gedragen. Omdat de kinderen het leuk vinden om deze kleding te dragen en wij trots zijn dat zij schitteren op de kaatsvelden in de kleding van OKK, kunnen de kinderen deze kleding nu ook bij het competitiekaatsen en de wedstrijden van Lyts OKK dragen. Tijdens trainingen is het niet toegestaan de OKK kaatskleding te dragen. Ook is het niet de bedoeling de kleding als vrijetijdskleding te gebruiken.

Kaatskleding huren voor € 15.- per jaar
Ook dit jaar kan uw zoon of dochter kaatsen in deze kleding. De huur bedraagt 15 euro per jaar. U ondertekent hiervoor een gebruikersovereenkomst kaatskleding. U kunt de huur van € 15,- bij het ophalen van de kleding betalen.

Neem contact op met Akke Brussaard
Voor het huren van de kaatskleding kunt u contact opnemen met Akke Brussaard, It String 25 Bitgummole, 058-2532269. De afdelingskleding kan een dag voor de wedstrijd, tussen 18.00 en 19.00, worden opgehaald bij Akke Brussaard. De kleding dient na afloop van de afdelingswedstrijd weer zo spoedig mogelijk terug te worden gebracht.

Afdelingskaatskleding
De afdelingskleding is ook in het beheer bij Akke Brussaard. De parturen die afdelingskleding nodig hebben worden verzocht de tassen met kleding een dag voor de wedstrijd af te halen tussen 18.00 en 19.00 uur. Na afloop van de wedstrijd de tassen zo spoedig mogelijk weer terug brengen zodat Akke zo snel mogelijk alles kan wassen. Wel goed controleren of de inhoud compleet is als u het weer inlevert.