Keurmeesters

Wanneer een lid op de aangewezen wedstrijd niet kan, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger en meldt dit bij de commissie!
Keurmeesters dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

Meisjes DEL 01-05-22                Heren 2e klasse 03-07-22          Anton de Haan partij 23-07-22
Piety Baarda                               Marten Johannes Bloem             Willem v/d Beek
Jessica Bosma                            Johan Boterhoek                         Sjouke Beimers
Lisette Bosma                            Lieuwe Jan v/d Brug                    Jarig Dijkstra
Rosalie Bosma                           Gerben Janzen                             Thom Dijkstra
Sigrid Dijkstra                            Doeke de Jong                             Laas Douma
Lena de Groot                            Menno Osing                               Marcus Elzinga
Anna Koster                                Remco Osing                               Gerben Hoogland
Hester Koster                              Nanne v/d Schaaf                        Jurrit Kuipers
Nynke Koster                              Age Tromp                                   Jelmer Osinga
Jildou Marije Postma                  Jelmer de Vries                             Jurrit Osinga
Geeske Stelwagen                      Johannes de Vries                         Andre de Vries
Ciska de Vries                             Marten de Vries                            Leon Wijning
Els Lunteren                                Haaije Westra                               Teun Kuipers
Sjoerd Wierstra

Walter Snieder