Keurmeesters

Wanneer een lid op de aangewezen wedstrijd niet kan, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger en meldt dit bij de commissie!
Keurmeesters dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.