Gripe winnaars individueel klassement mannen

1 Johannes Bosma (7) 1919 1923 1925 1926 1935 1938 1939
2 Jan G. Dijkstra (6) 1973 1975 1978 1985 1986 1995
3 Peter Dijkstra (6) 1989 1991 2006 2008 2009 2014
4 Tjeerd Bakker (5) 1936 1937 1946 1972 1973
5 Klaas Terpstra (5) 1916 1918 1920 1933 1949
6 Jelle R. Dijkstra (4) 1921 1924 1930 1932
7 Marten Bouma (4) 1959 1963 1968 1977
8 Wop de Groot (4) 1970 1993 1999 2005
9 Frits Larooi (4) 1956 1959 1965 1971
10 Geert Veenstra (4) 1936 1938 1955 1999
11 Corrie de Vries (4) 1964 1966 1968 1969
12 Sake Zijlstra (4) 1928 1934 1940 1961
13 Haije Bouma (3) 1951 1954 1958
14 Klaas Dijkstra (3) 1942 1954 1957
15 Jan de Groot (3) 1992 1993 2012
16 Cor Heslinga (3) 1956 1958 1994
17 Piet L. Heslinga (3) 1975 1980 1990
18 Bindert Hogerhuis (3) 1924 1942 1952
19 Jitze H. de jong (3) 1971 1974 1980
20 Aart Kramer (3) 1927 1928 1953
21 Arjen Kramer (3) 1925 1937 1993
22 Klaas Reitsma (3) 1921 1935 1941
23 Reinder Terpstra (3) 1933 1942 1960
24 Remco van der Vlugt (3) 2008 2011 2015
25 Manus van der Weert (3) 1999 2000 2002
26 Marten Johannes Bloem (3) 2004 2016 2020
27 Steven Koster (3) 2017 2018 2019
28 Paulus Braaksma (2) 1960 1961
29 Lolke Jan Dijkstra (2) 1996 2015
30 Pieter Dijkstra (2) 1997 1998
31 Rintje Dijkstra (2) 1990 1992
32 Meindert Hiemstra (2) 1950 1963
33 Wiggle Hiemstra (2) 1947 1951
34 Marten Hogerhuis (2) 1939 1956
35 Teake Hoitinga (2) 1970 1976
36 Jan de Jager (2) 1981 1987
37 Sjoerd Kuik (2) 1995 2002
38 Piet Kuipers (2) 1946 1948
39 Oepie Larooi (2) 1976 1977
40 Theun Larooi (2) 2005 2007
41 Dirk Papa (2) 1930 1940
42 Gerrit Rijpstra (2) 1945 1947
43 Sjoerd J. Rijpstra (2) 1941 1955
44 Willem Rijpstra (2) 1979 1994
45 Douwe Slot (2) 1931 1935
46 Klaas Reinders Terpstra (2) 1915 1953
47 Cor Veenstra (2) 1991 1996
48 Jan van der Vlugt (2) 1983 2003
49 Marten W. de Vries (2) 1978 1985
50 Meindert de Vries (2) 1921 1981
51 Meile Zijlstra (2) 1932 1962
52 Piet Zijlstra (2) 1927 1950
53 Jan Zondervan (2) 1933 1936
54 Piet Bosma (2) 1917 1934
55 Marcus Elzinga (2) 2012 2019
56 Tjibbe Atema 1968
57 Ekke Atsma 1969
58 Klaas Bakker 2002
59 Matty Bakker 1983 (vrouw)
60 Jan Bijlsma 1932
61 Marten Bokma 1922
62 Bauke van der Bosch 1960
63 Han Bosma 1996
64 Marten Bosma 1917
65 Titus Bottinga 2013
66 Hendrik Bouma 1965
67 Wiggle Pieters Braaksma 1915
68 Sjak Brussaard 2009
69 Stanley Brussaard 2016
70 Tjeerd Buursma 1978
71 Gerrit Dethmers 1990
72 Frans K. Dijkstra 1977
73 Hendrik Dijkstra 2008
74 Jan W. Dijkstra 1950
75 Jelle Dijkstra 1969
76 Jippe Dijkstra 1948
77 Johannes A. Dijkstra 1939
78 Piet Donkers 1966
79 Jelle Douma 1951
80 Laas Douma 2010
81 Piet Elsma 1924
82 Henk Elzinga 1967
83 Jacob Elzinga 1920
84 Andries Althuis 1918
85 Walter Elzinga 1984
86 Anne Faber 1979
87 Arjen Faber 2007
88 Jelle Faber 1934
89 Piet Fennema 1947
90 Jan Groen 1928
91 Anne Groeneveld 1919
92 Anne Gerbens Groeneveld 1913
93 Germ Groeneveld 1930
94 Bauke de Groot 2010
95 Klaas de Groot 1922
96 Paul de Groot 2011
97 Tjerk de Groot 1980
98 Sjouke Grovenstein 1972
99 Jacob W. de Haan 1949
100 Leendert Hager 1967
101 Marten Halbertsma 1963
102 Rene Halma 2006
103 Cor SJ Heslinga 1973
104 Piet Heslinga 1945
105 Siep Heslinga 2000
106 Sjoerd Heslinga 2014
107 Alle Hiemstra 1998
108 Joh. Hiemstra 1957
109 Willem Hiemstra 1974
110 Keimpe Hogerhuis 1931
111 Lume Hogerhuis 1964
112 Wybren J. Hogerhuis 1919
113 Klaas Hoogland 1917
114 Klaas Pieter Hoogland 2003
115 Roel Hoogland 2014
116 John P. Huizinga 2005
117 Andre iedema 1988
118 Henk Jager 1992
119 Rink Jepma 1957
120 Bettus Jitzes de Jong 1941
121 Henk Jan de Jong 2011
122 Jitze B. de Jong 1983
123 Klaas de Jong 2012
124 Menno de Jong 1987
125 Eelke Jongsma 1915
126 Jurjen Kingma 1974
127 Hibbe Kramer 1989
128 Jacob Kooistra 1954
129 Paulus Kooistra 1984
130 Andre Kuipers 2013
131 Gerrit Kuperus 1989
132 Jacob Laverman 1994
133 Paulus van der Leij 1940
134 Klaas Larooi 2001
135 Ulbe Larooi 1971
136 Adrianus van Loon 1945
137 Bouke van Loon 1952
138 Eeltje Jacobs van Loon 1913
139 Jacob van Loon 1961
140 Jacob E. van Loon 1967
141 Jacob S. van Loon 1920
142 Sibe van Loon 1949
143 Johannes Meesters 2015
144 Abe van der Meulen 1913
145 Alfred Miedema 1998
146 Benny Nauta 2016
147 Berend J. Nauta 1937
148 Dooitzen Nauta 1927
149 Klaas Noordenbos 1972
150 Chris Oostenbrug 1962
151 Theun Oostenbrug 1988
152 Harke Oreel 1918
153 Piet E. Palma 1982
154 Foppe Jan Palsma 2003
155 Jappie van der Plaas 1991
156 Jan R. Postma 1925
157 Piet Rienks 1976
158 Eeltje Rinia 1955
159 Klaas Ronda 1916
160 Paul Roos 1997
161 Hendrik van der Schaaf 2006
162 Meinte van der Schaaf 1964
163 Nanne van der Schaaf 2009
164 Douwe Schiphof 1986
165 Piet Slager 1946
166 Oege Slot 1997
167 Rommert Slot 1923
168 Truus Smeding 1988 (vrouw)
169 Cees Snieder 1953
170 Theunis Stienstra 1948
171 Ynse Stienstra 2001
172 Gerrit Terpstra 1959
173 Hedzer Terpstra 1981
174 Meinte Terpstra 1922
175 Wiepke Terpstra 1984
176 Simon Veenstra 1995
177 Oane Vlasma 2004
178 Romke van der Vlugt 1966
179 Jac. Vonk 1958
180 Cor de Vries 2000
181 Gerrit B. de Vries 1923
182 Hermanus de Vries 1931
183 Jeltje de Vries 1982 (vrouw)
184 Johannes de Vries 1929
185 Klaas de Vries 1987
186 Lieuwe T. de Vries 1952
187 Marten de Vries 2004
188 Meindert L. de Vries 1928
189 Minze de Vries 1926
190 Rienst de Vries 1975
191 Sjerp de Vries 1965
192 Willem M. de Vries 1979
193 Jaap van der Wal 1985
194 Lieuwe van der Weide 1962
195 Menno van der Weide 2013
196 Jan Weistra 1970
197 Jorren Westra 2010
198 Oene Wouda 1926
199 Gerard Ypenga 2001
200 Oebele Ypenga 1986
201 Wop Ytsma 1929
202 Marten TJ. Zijlstra 2007
203 Piet Sierds Zijlstra 1916
204 Sierd Zijlstra 1982
205 Tjip Zijlstra 1938
206 Johannes de Vries 2017 2020
207 Harmen Groenewoud 2017
208 Pier Dijkstra 2018
209 Walter Snieder 2018
210 Jan-Ytse van der Beek
211 Andries van der Schaaf