Geschiedenis van O.K.K. Beetgum

Voorgeschiedenis
In Beetgum en omstreken werd vroeger al veel gekaatst. Ook toen er nog geen vereniging was, werden hier al regelmatig wedstrijden gehouden. Mensen met geld en aanzien organiseerden deze wedstrijden om het volk te vermaken.

Oprichting
In 1894 zaten er mannen in de het oude café van Beetgum. Hier werd gesproken dat omringende dorpen kaatsverenigingen gingen oprichten en dat Beetgum er ook een moest hebben. In 1895 werd de kaatsvereniging ”Oefening Kweekt Kunst” opgericht. De exacte maand kunnen we helaas niet achterhalen, maar we denken dat dit rond mei is geweest

Hoogerhuiszaak
Over de periode van 1895 tot 1900 is weinig bekend. De penningmeester op dat moment werd in verband gebracht met de Hoogerhuiszaak. Drie broers met de achternaam Hoogerhuis werden verdacht en veroordeeld voor inbraak. Weinig bewijs was hiervoor en al snel werden hier andere namen genoemd waaronder de persoon die op dat moment de penningmeester van de vereniging was. Deze man is naar alle waarschijnlijkheid naar Amerika gevlucht en de notulen van deze periode zijn helaas verdwenen. In 1900 had de vereniging van O.K.K. geen bestuur meer.

Het tweede bestuur van O.K.K. Beetgum
In 1900-1901 hebben de mannen de koppen bij elkaar gestoken en een nieuw bestuurgevormd. Dit bestuur bestond uit vijf personen. Meindert Ringia als voorzitter, Hein Buisman als secretariaat, Jan Groeneveld als penningmeester, Hotse Bijlsma en Jan Hoogerhuis. Vanaf deze tijd is alles goed opgeschreven en staan alle notulen in het oude notulen boek. Dit gaat van 1901 tot 1955. De geschiedenis van 60 jaar is daarin goed bewaard gebleven.

Beschermheren en mensen van weleer.
Zowel voor als nadat de vereniging was opgericht, waren beschermheren en mensen van weleer belangrijk. Zij zorgden ervoor dat er prijzen beschikbaar werden gesteld en wedstrijden werden gehouden. Dit kon je destijds ook als een soort sponsoring zien. Dit werd ook gedaan om extra aanzien te krijgen. Het kwam regelmatig voor dat er een wedstrijd werd gehouden door mannen van weleer, waarbij de beschermheren bovenop de prijzen die al werden vergeven iets extra’s gaven.

Prijzen door de jaren heen.
In de begin tijd waren vooral porselein servies en zilveren medailles populair. Ook zijn er zelf verhalen van gouden medailles. De prijzen waren in deze tijd ook fors. 25 gulden als 1e prijs was geen uitzondering; destijds een dik maandsalaris.

Kaatsvelden
In 1895 had O.K.K. Beetgum nog geen eigen terrein. Hier werd met mensen die het land beheerden over gesproken en gehuurd. In 1903 wilde O.K.K. Beetgum al een eigen kaatsveld hebben om de sport te laten bloeien. Er is met de oprichting tot nu op velen plaatsen in Beetgum gekaatst. Van 1850-1874 op de weg bij het cafe“De Grote Pomp” tot aan het witte huis. Dit huis stond aan het begin van It Bosk. In 1875 op verschillende locaties: op het land wat nu de Swartzenbergstrjitte is, ook op het industrieterrein waar nu de bedrijven van Reitsma en Weidelco zijn gevestigd, en nog op het grasveld achter smid Venema, waar nugarage H. v/d Sluis is. Verder nog op het land van P. Hiddinga achter de arbeidswoningen bij de Alddyk 6. Van 1875-1900 op het land van Noordenbos, de Ezelweide. Dit lag tegenover de ingang van het huidige sportveld. Vanaf 1905-1919 werd er gekaatst op het derde stuk weiland van de Langestraat en van 1920-1969 op het land op de hoek van It Bosk en de Langestraat en van 1970 tot heden op het kaatsveld in It Bosk.
De Van Aismastichting
In de geschiedenis van de Van Aismastichting is veel meer te lezen hoe deze tot stand is gekomen. Belangrijk hierin is dat beschermheren meestal tot hun overlijden deze functie behielden. P. Miedema was tot 1965 beschermheer en wou niet als beschermheer overlijden. O.K.K. moest opzoek naar een nieuwe beschermheer. Het bestuur bedacht om geen beschermheer maar een beschermvrouw te verkrijgen. De J.H. van Aismastichting. Johannes van Aisma was een liefhebber van het kaatsen en had veel gedaan voor de vereniging. De mensen van de Van Aismastichting gaven groen licht en zo werd deze stichting vanaf 1966 de beschermvrouw van de vereniging O.K.K. Beetgum en is dit op het huidige moment nog steeds.

Belangrijkste ledenwedstrijd O.K.K. Beetgum
De belangrijkste KNKB wedstrijden van O.K.K. Beetgum zijn de Van Aismadagen. In dit weekend wordt er drie dagen gekaatst om mooie en grote prijzen. De leden zullen echter een andere wedstrijd als belangrijkste aanwijzen. Dit is de Gripe-dei. In elke categorie wordt hier gestreden om de Gripe trofeeën. De geschiedenis van de Gripe kunt u lezen onder de kop Gripe.

Bestuurssamenstelling en fusie.

O.K.K. Beetgum werd opgericht in 1895. Destijds was dit de enige vereniging in Beetgum. In 1935 kwam hier verandering in, toen ”ReitsjeHim” werd opgericht. Dit was de christelijke vereniging. In 1996 zijn de kaatsverenigingen ”ReitsjeHim” en O.K.K. Beetgum samengevoegd. Op dat moment had in de gehele geschiedenis van O.K.K. nog geen enkele dame deel genomen aan het bestuur. Met deze fusie was Ina Dijkstra, die als bestuurder in ”ReitsjeHim” zat, de eerste vrouwelijke bestuurder van onze vereniging. Vanaf 1901 tot 1964 zaten er 5 personen in het bestuur, van 1965 tot 1987 personen,van 1981 tot 1995 9 personen en vanaf 1996 met de fusie heeft het bestuur altijd uit 11 personen bestaan. In 2010 nam Lia Siderius als eerste vrouw een belangrijke taak als bestuurder op zich, het secretariaat. In 2016 werd zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging. Na lange jaren, waarin het bestuur uit mannen bestond, nemen vrouwen de posities over. Uit de 11 bestuursleden zitten er nu drie vrouwen in die de belangrijkste functies bezitten: voorzitter, penningmeester en het secretariaat.

We wensen dit bestuur veel sterkte toe met het maken van nieuwe geschiedenis voor de vereniging O.K.K. Beetgum.