Ereleden en leden van verdienste

Ereleden van OKK

Willem Rijpstra (Bitgummole), Hedzer Terpstra (Bitgummole), Haije van der Schaaf (Harns), Gerrit de Jong (Bitgummole), Thys van der Schaaf (Bitgum), Jacobus van Schepen (Bitgum), Siep Heslinga ( Bitgum), Klaas Larooi (Bitgum), Albert Nauta (Bitgum), Haaije Westra (Bitgummole), Lolke Jan Dijkstra (Bitgum), Lia Siderius (Bitgum), Johannes Westra (Bitgum)

Leden van verdienste

Alle Hiemstra, Theun Kuipers, Chris Oostenbrug, Marian Dijkstra, Yvonne Boterhoek en Frans Dijkstra.