Ereleden en leden van verdienste

Ereleden van OKK

Willem Rijpstra (Bitgummole), Hedzer Terpstra (Bitgummole), Haije van der Schaaf (Harns), Gerrit de Jong (Bitgummole), Thys van der Schaaf (Bitgum), Jacobus van Schepen (Bitgum), Siep Heslinga ( Bitgum), Klaas Larooi (Bitgum), Albert Nauta (Bitgum), Haaije Westra (Bitgummole), Lolke Jan Dijkstra (Bitgum), Lia Siderius (Bitgum)

Leden van verdienste

Sierd Zijlstra, Marten Halbertsma, Ida Elsma-de Vries, Alle Hiemstra, Wop de Groot, Theun Kuipers, Chris Oostenbrug en Marian Dijkstra.