Contributie

Lid worden

Het lidmaatschap van kaatsvereniging OKK Beetgum loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie is als volgt vastgesteld:
• Senioren (vanaf 18 jaar) € 30,00 per jaar
• Jeugd (t/m 17 jaar) € 22,50 per jaar

Via deze link kun je je aanmelden: Sepa machtiging Lidmaatschap 2023

Opzeggen voor 1 januari

Wil je opzeggen? Meld dat vóór 1 januari (schriftelijk of per mail) aan de ledenadministratie. Wij als vereniging zijn namelijk verplicht bondscontributie aan de KNKB en contributie aan de Federatie af te dragen. De peildatum hiervoor is 1 januari.

(Adres)wijzigingen doorgeven

Verhuist u binnenkort, verandert uw mailadres of IBAN-rekeningnummer? Geef deze
wijzigingen ook door aan de ledenadministratie.

Heeft u vragen hieromtrent, kunt u zich richten tot de penningmeester/ledenadministratie van OKK Beetgum:
Arnaud Ladenius
Email: penningmeester@okkbeetgum.nl
Tel: 06-50854487 (doordeweeks bij voorkeur na 18.00 uur)