Commissies

Jeugcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende activiteiten m.b.t. de jeugd, zoals het trainen, parturen, wedstrijden en nevenactiviteiten.

Bestuurslid:

 • Manon Draisma

  Grietje Lautenbach

  Sjouke Luimstra

 • Hermine Bakker

  Former Hoornstra

                                                                               

Taken jeugdcommissie:

• Verzorgen van trainingen voor alle jeugdcategorieën (veld- en zaaltrainingen)
• Het organiseren een kaatsclinic en diplomakaatsen
• Het organiseren van kind-volwassene partij, jeugdstraatkaatsen, familie(nacht)kaatsen
• Het organiseren van een winteractiviteit (ter afsluiting van de wintertraining)
• Het stimuleren van jeugdleden om deel te nemen aan wedstrijdkaatsen in federatie- en KNKB-verband
• Het begeleiden van de jeugdige (wedstrijd)kaatsers
• Het selecteren en samenstellen van afdelingsparturen voor afdelingswedstrijden, bondswedstrijden, Freule en Ald Meijers
• Het werven en onderhouden van contacten met de trainers en het aanbieden van trainerscursussen
• Het uitbrengen van de jaarlijkse nieuwsbrief “de Nysbutser”

Gripecommissie

De Gripecommissie zorgt voor de totale organisatie van de afsluitende Familie-kaatsdag de Gripedei (publicatie, werving deelnemers en loting, alsmede het verloop van de wedstrijd.

 • Lolke Jan Dijkstra                  lolkejan.ina@gmail.com

  Sjoerdsje Draijer          veehandelpdijkstra@hetnet.nl

  Janneke Zwalua
  j.zwalua@chello.nl

 • Anna Boterhoek-van der Leij          a.ley6@upcmail.nl

  Anneke de Vries          vriesdejohannes@hotmail.com

Bestuurslid:

Keurmeestercommissie

Deze commissie zorgt er o.a. voor dat er voldoende keurmeesters aanwezig zijn op de KNKB- en federatiewedstrijden die door O.K.K. georganiseerd worden.

 • Gea de Vries                        gea14091979@gmail.com

 • Marian Westra
  blokjerinners@okkbeetgum.nl

  Elisabeth Schaaf
  blokjerinners@okkbeetgum.nl

Bestuurslid: Jacob Wietse Dijkstra

Materialencommissie

Deze commissie zorgt o.a. voor het onderhandelen van de materialen van O.K.K. en regelt de verhuur en het vervoer van banken en tribunes.

 • Jan de Groot
  jan.janna@outlook.com

 • Lolke Jan Dijkstra
  lolkejan.ina@gmail.com

Bestuurslid; Arie Bottinga

Ledenpartijcommissie

Deze commissie regelt alles omtrent een ledenpartij. De opgave loopt via de O.K.K. site of via de commissie.

 • Detty van der Schaaf      dettyvdschaaf@hotmail.com

  Ina Dijkstra
  lolkejan.ina@gmail.com

 • Janna de Groot
  jan.janna@outlook.com

  Nynke Tromp

Bestuurslid: Sybe Schaaf

Veldcommissie

Deze commissie legt de velden klaar voor alle wedstrijden die O.K.K. organiseert.

 • Klaas Larooi
  k.larooi@upcmail.nl

  Haaije Westra
  h.westra19@kpnplanet.nl

  Geert Veenstra

 • Siep Heslinga
  siep.heslinga@hetnet.nl

  Harry Buiteveld
  h.buiteveld@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Willem Postma

Sponsorcommissie

Deze commissie zoekt nieuwe sponsors voor O.K.K. en onderhoudt de contacten hiermee. De 2-jaarlijkse sponsoravond met de KNKB wordt door deze commissie georganiseerd.

 • Rob Faber
  r.faber@autoschadeposthuma.nl

  Peter Dijkstra
  veehandelpdijkstra@hetnet.nl

  Kor Zittema
  korzittema@gmail.com

 • Albert Nauta
  aj.nauta@freeler.nl

  Doeke de Jong

Bestuurslid: Jacob Wietse Dijkstra

PR-commissie

Deze commissie verzorgt de PR, de (externe) communicatie van activiteiten van O.K.K. en van de Van Aismadagen.

 • Imre Dijkstra
  imredijkstra@hotmail.com

Bestuurslid: Willem Postma

Competitiecommissie

Deze commissie legt de perken en begeleidt de jeugd en houdt de standen bij.

 • Roel Bruursema
  r.bruursema@planet.nl

  De veldleggers voor het competitiekaatsen

  Siep Heslinga

  Frans Dijkstra

  Jo van der Schaaf

Bestuurslid: Theo de Vries

Van Aismadagencommissie

Voorbereiding Van Aismadagen en zorgt met de klankbordgroep voor nieuwe input

 • Steven Hogendorp voorzitter
  s.b.hogendorp@gmail.com

  Frans Dijkstra secretaris fransdijkstra48@gmail.com

  Jan Hoogland                          info@jancommunicatie.nl

 • Peter Dijkstra
  veehandelpdijkstra@hetnet.nl

  Manon Draisma
  m.vanderwal@upcmail.nl