Commissies

Jeugcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende activiteiten m.b.t. de jeugd, zoals het trainen, parturen, wedstrijden en nevenactiviteiten.

 • Douwe Wijning

  Grietje Lautenbach

  Marian Westra

  Telnr.: 06-25276223
  e-mail: jeugd@okkbeetgum.nl

 • Manon Draisma

  Marjanne Verbeek

  Gerda Klok

Bestuurslid: Hendrik Dijkstra en Johan van der Meulen

Taken jeugdcommissie:

• Verzorgen van trainingen voor alle jeugdcategorieën (veld- en zaaltrainingen)
• Het organiseren een kaatsclinic en diplomakaatsen
• Het organiseren van kind-volwassene partij, jeugdstraatkaatsen, familie(nacht)kaatsen
• Het organiseren van een winteractiviteit (ter afsluiting van de wintertraining)
• Het stimuleren van jeugdleden om deel te nemen aan wedstrijdkaatsen in federatie- en KNKB-verband
• Het begeleiden van de jeugdige (wedstrijd)kaatsers
• Het selecteren en samenstellen van afdelingsparturen voor afdelingswedstrijden, bondswedstrijden, Freule en Ald Meijers
• Het werven en onderhouden van contacten met de trainers en het aanbieden van trainerscursussen
• Het uitbrengen van de jaarlijkse nieuwsbrief “de Nysbutser”

Gripecommissie

De Gripecommissie zorgt voor de totale organisatie van de afsluitende Familie-kaatsdag de Gripedei (publicatie, werving deelnemers en loting, alsmede het verloop van de wedstrijd.

 • Hedzer Terpstra
  Menamerdyk 37
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 058-2531763
  e-mail: hedzer@djazo.nl

  Janneke Zwalua
  Franskeleane 33
  9044 NH Bitgum
  Telnr. : 058-2532037
  e-mail: j.zwalua@chello.nl

  Sjoerdsje Draijer
  Langestraat 68
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2532198
  e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl

 • Anneke de Vries
  De Tolve 14
  9044 NR Bitgum
  Telnr. : 058-2532092
  e-mail: vriesdejohannes@hotmail.com

  Anna Boterhoek-van der Leij
  Schwartzenbergstrjitte 19
  9044 NA Bitgum
  Telnr. :
  e-mail:

Bestuurslid: Steven Koster

Keurmeestercommissie

Deze commissie zorgt er o.a. voor dat er voldoende keurmeesters aanwezig zijn op de KNKB- en federatiewedstrijden die door O.K.K. georganiseerd worden.

 • Doeke de Jong
  J.H. van Aismawei 58
  9045 PL Bitgummole
  Telnr. : 06-11341233
  e-mail: doekedejong61@gmail.com

  Elisabeth Schaaf
  Hammeringen
  Bitgummole
  Telnr. : 06-11341233
  e-mail: blokjerinners@okkbeetgum.nl

 • Gea de Vries
  Franskeleane
  Bitgum
  Telnr. : 06-52092621
  e-mail: gea14091979@gmail.com

  Marian Westra
  De Kline 20
  9044 NT Bitgum
  Telnr. : 058-2532104

Bestuurslid: Willem Postma

Materialencommissie

Deze commissie zorgt o.a. voor het onderhandelen van de materialen van O.K.K. en regelt de verhuur en het vervoer van banken en tribunes.

 • Jan de Groot
  Doniastrjitte 5
  9044ND Bitgum
  Telnr. : 06-12387301
  e-mail: jan.janna@outlook.com

  Theun Larooi
  Berltsumerdyk 7
  9044 MA Bitgum
  Telnr. : 06-25222857
  e-mail: theunlarooi@hotmail.com

 • Lolke Jan Dijkstra
  Sint Martinuspaed 6
  9044 ML Bitgum
  Telnr. : 06-10114853
  e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

Bestuurslid; Arie Bottinga

Ledenpartijcommissie

Deze commissie regelt alles omtrent een ledenpartij. De opgave loopt via de O.K.K. site of via de commissie.

 • Detty van der Schaaf
  Menamerdyk 9
  9045 PN Bitgummole
  Telnr. : 06-20820480
  e-mail: dettyvdschaaf@hotmail.com

  Ina Dijkstra
  Sint Martinuspaed 6
  9044 ML Bitgum
  Telnr. : 06-24626561
  e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

 • Janna de Groot
  Doniastrjitte 5
  9044 ND Bitgum
  Telnr. : 06-20662822
  e-mail: janenjanna@hetnet.nl

  Nienke Tromp
  Buorren 11
  9044 MD Bitgum
  Telnr. :
  e-mail:

Bestuurslid: Sybe Schaaf

Veldcommissie

Deze commissie legt de velden klaar voor alle wedstrijden die O.K.K. organiseert.

 • Klaas Larooi
  Hillige Kamp
  9044 MV Bitgum
  Telnr. : 058-2532071
  e-mail: k.larooi@upcmail.nl

  Haaije Westra
  it String 15
  9045 RE Bitgummole
  Telnr. : 058-2532161
  e-mail: h.westra19@kpnplanet.nl

 • Siep Heslinga
  Doniastrjitte 11
  9044 ND Bitgum
  Telnr. : 06-20864824
  e-mail: siep.heslinga@hetnet.nl

  Harry Buiteveld
  De Tolve 18
  9044 NR Bitgum
  Telnr. :
  e-mail: h.buiteveld@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Willem Postma

Sponsorcommissie

Deze commissie zoekt nieuwe sponsors voor O.K.K. en onderhoudt de contacten hiermee. De 2-jaarlijkse sponsoravond met de KNKB wordt door deze commissie georganiseerd.

 • Kobus van Schepen
  Schwartzenbergstrjitte 5
  9044 NA Bitgum
  Telnr. : 058-2531736
  e-mail: j.schepen@chello.nl

  Rob Faber
  Menamerdyk 2
  9045 RB Bitgummole
  Telnr. : 06-52356550
  e-mail: r.faber@autoschadeposthuma.nl

  Albert Nauta
  Alddyk 28
  9044 MN Bitgum
  Telnr. : 06-51377837
  e-mail: aj.nauta@freeler.nl

 • Piet Heslinga
  De Nije Herne 1
  8831 ZS Winsum FR
  Telnr. :
  e-mail: pietheslinga@ziggo.nl

  Hedzer Terpstra
  Menamerdyk 37
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 058-2531763
  e-mail: hedzer@djazo.nl

Bestuurslid: Jacob Dijkstra

PR-commissie

Deze commissie verzorgt de PR, de (externe) communicatie van activiteiten van O.K.K. en van de Van Aismadagen.

 • Imre Dijkstra

  Telnr. : 06-27130211
  e-mail: imredijkstra@hotmail.com

  Yvonne Boterhoek
  De Kamp 2
  Telnr. : 06-46242324
  e-mail: y.boterhoek@hotmail.com

Bestuurslid: Esther Bontekoe

Competitiecommissie

Deze commissie legt de perken en begeleidt de jeugd en houdt de standen bij.

 • Roel Bruursema
  Langestraat 62
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2531591
  e-mail: r.bruursema@planet.nl

Bestuurslid: Age Tromp

Van Aismadagencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het evenement Van Aismadagen en zorgt voor nieuwe input

 • Frans Dijkstra

  Jan Hoogland

  Benny Nauta

  Albert Nauta

 • Peter Dijkstra

  Johannes Westra

  Siep Heslinga

  Lia Siderius