Commissies

Jeugcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende activiteiten m.b.t. de jeugd, zoals het trainen, parturen, wedstrijden en nevenactiviteiten.

Bestuurslid: Johan van der Meulen

 • Douwe Wijning jeugd@okkbeetgum.nl Grietje Lautenbach jeugd@okkbeetgum.nl Marian Westra jeugd@okkbeetgum.nl Sjouke Luimstra jeugd@okkbeetgum.nl
 • Manon Draisma jeugd@okkbeetgum.nl Hermine Bakker jeugd@okkbeetgum.nl
Taken jeugdcommissie:

• Verzorgen van trainingen voor alle jeugdcategorieën (veld- en zaaltrainingen)
• Het organiseren een kaatsclinic en diplomakaatsen
• Het organiseren van kind-volwassene partij, jeugdstraatkaatsen, familie(nacht)kaatsen
• Het organiseren van een winteractiviteit (ter afsluiting van de wintertraining)
• Het stimuleren van jeugdleden om deel te nemen aan wedstrijdkaatsen in federatie- en KNKB-verband
• Het begeleiden van de jeugdige (wedstrijd)kaatsers
• Het selecteren en samenstellen van afdelingsparturen voor afdelingswedstrijden, bondswedstrijden, Freule en Ald Meijers
• Het werven en onderhouden van contacten met de trainers en het aanbieden van trainerscursussen
• Het uitbrengen van de jaarlijkse nieuwsbrief “de Nysbutser”

Gripecommissie

De Gripecommissie zorgt voor de totale organisatie van de afsluitende Familie-kaatsdag de Gripedei (publicatie, werving deelnemers en loting, alsmede het verloop van de wedstrijd.

 • Hedzer Terpstra e-mail: hedzer@djazo.nl Janneke Zwalua e-mail: j.zwalua@chello.nl Sjoerdsje Draijer e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl
 • Anneke de Vries e-mail: vriesdejohannes@hotmail.com Anna Boterhoek-van der Leij e-mail:

Bestuurslid:

Keurmeestercommissie

Deze commissie zorgt er o.a. voor dat er voldoende keurmeesters aanwezig zijn op de KNKB- en federatiewedstrijden die door O.K.K. georganiseerd worden.

 • Gea de Vries e-mail: gea14091979@gmail.com Elisabeth Schaaf e-mail: blokjerinners@okkbeetgum.nl
 • Marian Westra e-mail: blokjerinners@okkbeetgum.nl

Bestuurslid: Jacob Wietse Dijkstra

Materialencommissie

Deze commissie zorgt o.a. voor het onderhandelen van de materialen van O.K.K. en regelt de verhuur en het vervoer van banken en tribunes.

 • Jan de Groot e-mail: janenjanna@hetnet.nl Theun Larooi e-mail: theunlarooi@hotmail.com
 • Lolke Jan Dijkstra e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

Bestuurslid; Arie Bottinga

Ledenpartijcommissie

Deze commissie regelt alles omtrent een ledenpartij. De opgave loopt via de O.K.K. site of via de commissie.

 • Detty van der Schaaf e-mail: dettyvdschaaf@hotmail.com Ina Dijkstra e-mail: lolkejan.ina@gmail.com
 • Janna de Groot e-mail: janenjanna@hetnet.nl Nynke Tromp e-mail:

Bestuurslid: Sybe Schaaf

Veldcommissie

Deze commissie legt de velden klaar voor alle wedstrijden die O.K.K. organiseert.

 • Klaas Larooi e-mail: k.larooi@upcmail.nl Haaije Westra e-mail: h.westra19@kpnplanet.nl
 • Siep Heslinga e-mail: siep.heslinga@hetnet.nl Harry Buiteveld e-mail: h.buiteveld@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Willem Postma

Sponsorcommissie

Deze commissie zoekt nieuwe sponsors voor O.K.K. en onderhoudt de contacten hiermee. De 2-jaarlijkse sponsoravond met de KNKB wordt door deze commissie georganiseerd.

 • Kobus van Schepen e-mail: j.schepen@chello.nl Rob Faber e-mail: r.faber@autoschadeposthuma.nl Peter Dijkstra e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl Kor Zittema e-mail: korzittema@gmail.com
 • Piet Heslinga e-mail: pietheslinga@ziggo.nl Albert Nauta e-mail: aj.nauta@freeler.nl Doeke de Jong e-mail:

Bestuurslid: Jacob Dijkstra

PR-commissie

Deze commissie verzorgt de PR, de (externe) communicatie van activiteiten van O.K.K. en van de Van Aismadagen.

 • Imre Dijkstra e-mail: imredijkstra@hotmail.com

Bestuurslid: Willem Postma

Competitiecommissie

Deze commissie legt de perken en begeleidt de jeugd en houdt de standen bij.

 • Roel Bruursema e-mail: r.bruursema@planet.nl De veldleggers voor het competitiekaatsen Siep Heslinga e-mail: Frans Dijkstra e-mail: Jo van der Schaaf e-mail:

Bestuurslid: Theo de Vries

Van Aismadagencommissie

Voorbereiding Van Aismadagen en zorgt met de klankbordgroep voor nieuwe input

 • Steven Hogendrop voorzitter e-mail: s.b.hogendorp@gmail.com Frans Dijkstra secretaris e-mail:
 • Peter Dijkstra e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl Manon Draisma e-mail: m.vanderwal@upcmail.nl