Commissies

Jeugcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende activiteiten m.b.t. de jeugd, zoals het trainen, parturen, wedstrijden en nevenactiviteiten.

 • Manon Draisma

  Grietje Lautenbach                                                   

  Mary Mein

 • Former Hoornstra   

  Luudtske Korenblik                                                  

  Sonja de Haan

                                                                               

Taken jeugdcommissie:

• Verzorgen van trainingen voor alle jeugdcategorieën (veld- en zaaltrainingen)
• Het organiseren een kaatsclinic en diplomakaatsen
• Het organiseren van kind-volwassene partij, jeugdstraatkaatsen, familie(nacht)kaatsen
• Het organiseren van een winteractiviteit (ter afsluiting van de wintertraining)
• Het stimuleren van jeugdleden om deel te nemen aan wedstrijdkaatsen in federatie- en KNKB-verband
• Het begeleiden van de jeugdige (wedstrijd)kaatsers
• Het selecteren en samenstellen van afdelingsparturen voor afdelingswedstrijden, bondswedstrijden, Freule en Ald Meijers
• Het werven en onderhouden van contacten met de trainers en het aanbieden van trainerscursussen
• Het uitbrengen van de jaarlijkse nieuwsbrief “de Nysbutser”

Gripecommissie

De Gripecommissie zorgt voor de totale organisatie van de afsluitende Familie-kaatsdag de Gripedei (publicatie, werving deelnemers en loting, alsmede het verloop van de wedstrijd.

 • Lolke Jan Dijkstra                  lolkejan.ina@gmail.com

  Sjoerdsje Draijer          veehandelpdijkstra@hetnet.nl

  Janneke Zwalua
  j.zwalua@chello.nl

 • Anna Boterhoek                                a.ley6upcmail.com

  Anneke de Vries          vriesdejohannes@hotmail.com

  Gea de Vries
  secretaris@okkbeetgum.nl

Keurmeestercommissie

Deze commissie zorgt er o.a. voor dat er voldoende keurmeesters aanwezig zijn op de KNKB- en federatiewedstrijden die door O.K.K. georganiseerd worden.

 • Lia Siderius
  gerben.lia@hotmail.com

  Ina Dijkstra
  lolkejan.ina@gmail.com

Materialencommissie

Deze commissie zorgt o.a. voor het onderhandelen van de materialen van O.K.K. en regelt de verhuur en het vervoer van banken en tribunes.

 • Jan de Groot
  jan.janna@outlook.com

 • Arie Bottinga
  ariedakdekker@hotmail.com

Ledenpartijcommissie

Deze commissie regelt alles omtrent een ledenpartij. De opgave loopt via de O.K.K. site of via de commissie.

 • Sybe Schaaf                              sybeschaaf@hotmail.com   

  Detty van der Schaaf     dettyvdschaaf@hotmail.com

  Ina Dijkstra
  lolkejan.ina@gmail.com

 • Roelinka Lautenbach    

  Nynke Tromp

Veldcommissie

Deze commissie legt de velden klaar voor alle wedstrijden die O.K.K. organiseert.

 • Willem Postma            willemjanpostma@hotmail.com

  Klaas Larooi
  k.larooi@upcmail.nl

 • Siep Heslinga
  siep.heslinga@hetnet.nl

  Haaije Westra
  h.westra19@kpnplanet.nl

Sponsorcommissie

Deze commissie zoekt nieuwe sponsors voor O.K.K. en onderhoudt de contacten hiermee. De 2-jaarlijkse sponsoravond met de KNKB wordt door deze commissie georganiseerd.

 • Jacob Wietse Dijkstra            jacobwdijkstra@hotmail.com

  Albert Nauta
  aj.nauta@freeler.nl

 • Peter Dijkstra                veehandelpdijkstra@hetnet.nl

  Kor Zittema
  korzittema@gmail.com

 • Durk Wassenaar

 • Doeke de Jong

PR-commissie

Deze commissie verzorgt de PR, de (externe) communicatie van activiteiten van O.K.K. en van de Van Aismadagen.

 • Imre Dijkstra
  imredijkstra@hotmail.com

 • Willem Postma
  willemjanpostma@hotmail.com

 • Janna de Groot
  jan.janna@outlook.com

Competitiecommissie

Deze commissie legt de perken en begeleidt de jeugd en houdt de standen bij.

 • Sybe Schaaf                        sybeschaaf@hotmail.com  

  Roel Bruursema
  r.bruursema@planet.nl

  De veldleggers voor het competitiekaatsen

  Siep Heslinga

  Frans Dijkstra

  Jo van der Schaaf

Van Aismadagencommissie

Voorbereiding Van Aismadagen en zorgt met de klankbordgroep voor nieuwe input

 • Jan Hoogland                          info@jancommunicatie.nl

  Steven Hogendorp 
  s.b.hogendorp@gmail.com

  Frans Dijkstra secretaris fransdijkstra48@gmail.com

 • Jante van der Weerd 

  Peter Dijkstra
  veehandelpdijkstra@hetnet.nl

  Manon Draisma
  m.vanderwal@upcmail.nl