Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Jacob Wietse Dijkstra
De Kline 14
9044 NT Bitgum
Telnr.: 06-52184914
e-mail: jacobwdijkstra@hotmail.com

Secretaris:
Gea de Vries
Franskeleane 28
9044 NK Bitgum
Telnr.: 06-52092621
e-mail: secretaris@okkbeetgum.nl

Algemeen lid:
Sybe Schaaf
De Kline 27
9044 NT Bitgum
Telnr.: 06-45604065
e-mail: sybeschaaf@hotmail.com

Algemeen lid:
Steven Hogendorp
Fuormanderij 18
9045 RJ Bitgummole
Telnr.: 06-18280576
e-mail: s.b.hogendorp@gmail.com

Vice-voorzitter/wedstrijdsecretaris:
Willem Postma
Franskeleane 19
9044 NG Bitgum
Telnr.: 06-16437525
e-mail: willemjanpostma@hotmail.nl

Penningmeester:
Arnaud Ladenius
van Aismawei 52
9045 PK Bitgummole
Telnr.: 06-50854487
e-mail: penningmeester@okkbeetgum.nl

Algemeen lid:
Arie Bottinga
J.H. van Aismawei 22
9045 PJ Bitgummole
Telnr.: 06-23701425
e-mail: ariebdakdekker@hotmail.com

Algemeen lid:
Theo de Vries
De Tolve 33
9044 NP Bitgum
Telnr. : 06-29521111
e-mail: 33detolve@hotmail.com