Winst NK Senioren 20 mei 2024!

Wat in dei, 20 mei 2024 NK Senioren, ha Tjisse, Hans en Paul it NK wûn! It lot fûl bysúnder want de dei begûn mei Bitgum 1 tsjin Bitgum 2. Dat wie it lot út 55 partoer. Jammer fûn wij mar it wie net oars. Bitgum 1, Hans Wassenaar, Paul Dijkstra en Tjisse Steenstra namen it op tsjin Bitgum 2, …

Dames Hoofdklasse OKK Frouljuspartij 12 mei 2024

Van Aisma Keatsklauw op moederdag voor Manon Scheepstra bij O.K.K. Beetgum. Beetgum. Het zonnetje staat op deze zondag de 12de mei 2024 hoog boven sportcomplex “It Bosk” wat gelegen is tussen de dorpen Beetgum en Beetgumermolen. De dames zijn op deze dag te gast bij O.K.K. Beetgum opgericht in 1895 en samengevoegd in 1996 met kaatsvereniging Reitsje Him. De vrijwilligers …

🔜OKK Frouljus Partij🩷

Dit jaar is de Dames Hoofdklasse Partij op 12 mei!Jullie mogen op een mooi veld rekenen en we hopen op een grote opkomst! 👋🏻⚾️Prijzen: Zinzi sieraden Juwelier Kramer 💍💚Kom je langs? 📷💻Robin Bruinsma – Creative Studio #kaatsen #keatsen #dameshoofdklasse #KNKB

Huldiging NK Pupillen, NK 50+ en de PC winnaars!

Donderdagavond 28 maart2024 hebben wij een fantastische avond gehad met het huldigen van de NK Pupillen, Jelmer, Roan en Meinte, NK 50+, Albert, André en Peter, en de PC winnaars, Tjisse, Hans en Renze Pieter! Zeker op een toplocatie Groepsaccommodatie Cleyn Alserd. Wij willen Peter en Sjoerdsje hiervoor bedanken. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door sponsoren De Broadsje Bakker, …

Voorjaarsvergadering 22-03-2024 bij Sportcomplex “It Bosk”.

Met een mooie opkomst start onze voorzitter Jacob Wietse de vergadering om 20.00u. Manon verteld over de jeugd, Gea leest het jaarverslag voor en Arnaud heeft de boekhouding op orde. De punten voor de ALV KNKB worden behandeld en de leden stemmen toe met ons voorstel. Frans Dijkstra en Westra oftewel “sis mar Johannes” werden in het zonnetje gezet voor …

Nieuwe Sponsor Friese Motorexperts

Friese Motorexperts is ontstaan vanuit passie en liefde voor de motorsport. Hendrik Jan Boerrigter is in 2012 gestart met H.J. Motoren aan de Stapel 6 in Menaldum en heeft al 20 jaar ervaring in de motorbranche. Een aantal jaren later is de samenwerking gestart met Paula Inia van Paula’s Motorkleding. Dit was voor beide motorexperts de ideale kans om de …

Nieuwe Sponsor Keukenwrappen.frl

Jong en ambitieus, een passende samenvatting voor het team bestaande uit Sander, Bauke, Mattie, Jayden & Melvin. Samen met hun experts en monteurs wrappen ze keukens in Friesland, Groningen en Drenthe. Ze staan garant voor hoge kwaliteit in hun keuken wraps. Via deze link kom je op de site Keukenwrappen.frl

Huldiging NK en PC winnaars 2023

Geachte leden, Het is jullie vast niet ontgaan dat 2023 een fantastisch jaar is geweest. Voor het eerst in de geschiedenis van OKK is de bond bij de pupillen en de 50+ gewonnen. Dit vieren we samen met de PC winnaars op 28-03-2024 in Cleyn Alserd. Voor alle informatie verwijs ik u graag naar de uitnodiging. Opgave via secretaris@okkbeetgum.nl

Afdelingsparturen 2024 Junioren, Senioren, 35+ en 50+

Wij zijn alweer een tijd bezig met de voorbereiding voor het komende seizoen en komen nu ook toe aan de stap om ons te gaan richten op de afdelingsparturen van het komende seizoen. Onze actieve kaatsers weten we te vinden bij het formeren van afdelingsparturen, maar soms zijn er ook leden die zich tijdens het seizoen melden, of leden die …