Federatie kaatsen

Op zaterdag 30 april was de eerste wedstrijd in Bitgum. Het was de federatiewedstrijd voor alle categorieën. De deelname had iets beter gekund maar het was dan ook wel weer de eerste wedstrijd van het seizoen. Er werd gelukkig met mooie omstandigheden gekaatst en de kaatsers zelf hadden er ook wel zin in. Hieronder staan de prijswinnaars.

Schooljongens en meisjes

1e prijs, Sophie Kroondijk, Sint Annaparochie, 2e prijs Douwe Wieling, Vrouwbuurt, 3e prijs Jildou Sterk, Sint Annaparochie, 4e prijs Sytske Strikwerda, Dongjum

Pupillenjongens en meisjes

1e prijs, Harmen Postma, Leeuwarden en Sven Kingma, Menaam, 2e prijs, Brandon Cuttress, Sexbierum en Jorrit Kroondijk, Sint Annaparochie en 3e prijs, Lotte Hoekstra, Stiens en Pieter Douma, Menaam.

1e herkansing, Mette Helendoorn, Leeuwarden en Lars Bosch, Franeker, 2e herkansing, Elise Schaaf, Bitgum en Damian Duursma, Harlingen en 3e herkansing, Silvester v/d Molen Sint Jacobiparochie en Elbrich Kloosterman, Bitgummole.

Welpenjongens en meisjes

1e prijs, Meinte Alle Hoornstra, Bitgum en Jelte Reitsma, Menaam, 2e prijs, Ise Hoeksema, Dronryp en Brent van der Wal, Reard. 3e prijs Aleit Palsma, Leeuwarden en Danny Haakrsma, Scharnegoutum.

1e herkansing, Amarins Ladenius, Bitgummole, Lars Haarsma, Scharnegoutum, 2e herkansing, Imre Hiemstra, Dronryp en Bram Postma uit Leeuwarden. 3e herkansing, Ilse Wieling, Vrouwbuurt en Milan de Haan, Bitgummole

Deel dit bericht