Gripe dei 28 augustus

“FRYSKE” GRIPE-DEI 2021 sneon 28 augustus 

Ja, jimme lêze it goed…. IN FRYSKE GRIPEDEI!….Fansels hâldde wy de opset fan dizze dei noch ûnder de pet, maar it wurdt grif in hiele bysûndere keatsdei! Wat wol itselde bliuwt, is dat d’r gewoan keatst wurdt en ek dat seis earsten út is. Wy soene it leuk fine as jimme in lyts Frysk tintsje oan jimme klean joue (in pet, broekje, kile as soks-sa-wat). Dat is fansels gjin ferplichting. 

No wer oer yn ’t Nederlânsk: ● kaatsen voor alle categorieën; alleen voor leden!!            ● attracties voor de kinderen;   ● een feestelijke prijsuitreiking, direct na afloop van de wedstrijden met ???? 

We beginnen, net als vorige jaren, met een verrassende opening (precies om 09.00 uur).  om 09.30 uur kaatsen de dames, heren en de 12-16 jarigen; we gaan er vanuit
dat de 12-16 jarigen opnieuw een eigen categorie vormen; opgeven dus!  de start van de jongens en meisjes uit de groepen 5 t/m 8 is om 10.30 uur;  de “beginners” uit de groepen 3 en 4: starttijd 13.00 uur. 

Net als vorig jaar zullen er een aantal tenten worden opgebouwd, is er een “dansvloertje” en is  
er “muzikale omlijsting” met Auke Miedema. Op het sportterrein is catering aanwezig en wij zorgen  vast nog voor een …… extra verrassing! 

MELD JE SNEL AAN, OOK DE JEUGD!! MAAK ELKAAR ENTHOUSIAST
LET OP: om geen misverstanden te krijgen…voor de jeugdgroepen geldt de situatie van  
               vóór de zomervakantie! Bepalend is dus in welke groep op school je toen zat! 
               (vb.: als je straks voor het eerst naar het voortgezet ond. gaat, speel je nog mee 
                met groep 5 t/m 8!) 


Kaatsers die zich in 2021 als ranking-partuur hebben aangemeld voor KNKB-wedstrijdenzijn uitgesloten voor deelname aan de Gripe 

Aanmelding stroken inleveren kan tot dinsdag 24 augustus. (19:00 uur) of telefonisch! DUS NIET MONDELING OF PER MAIL!!

Aanmelden kan alleen nog bij: Janneke Zwalua, Franskeleane 33-Bitgum               (058-2532037): na 18.00 uur  Sjoerdsje Draijer, Langestraat 68-Bitgummole        (06-39330951) 

Peildatum is 1 jan. 2021. Wie dan nog 16 jr. was, speelt bij categorie 12-16.     Was je op 1 jan. 2021 al 17 j., dan speel je bij de senioren! 

Deel dit bericht