Geen max van 250 personen

In het kaatsweekend van 1 en 2 augustus mag iedereen komen. O.K.K. Beetgum heeft alle maatregelen genomen zodat bezoekers voldoende afstand kunnen houden. Samen maken we er een mooi weekend van. Tot zaterdag of zondag.

Voetbal kaatsen uitslag

Vrijdagavond klokslag 19:00 werd het startsein gegeven voor het voetbal nacht kaatsen. Een initiatief van beide voorzitters Jaap Montsma en Jacob Wietse Dijkstra om met beide verenigingen een gezamenlijk wedstrijd te organiseren. Dit was geslaagd. Ruim 16 parturen bij de jongens en 6 parturen bij de dames. Allemaal drietallen en de gezelligheid zat er al vroeg in. Ver na middernacht …

Kaatsdagen Bitgum

Kaatsdagen in Bitgum op 1 en 2 augustus. Op zaterdag Anton de Haanpartij heren 1e klas d.e.l. onbeperkt en zondag heren hoofdklasse vrije formatie.

Voetbal kaatsen

O.K.K. en voetbalvereniging V.V. Beetgum organiseren voetbalkaatsen. Op vrijdag 24 juli vanaf 19:00 uur. Voor alle inwoners van onze 3 dorpen. Minimale leeftijd 16 jaar. Individueel opgeven bij de voorzitters Jacob Wietse Dijkstra of Jaap Montsma.

Putsjes dag

Vele handen maken licht werk. Kaatsvereniging OKK, voetbalvereniging vv Beetgum en de Doarpsbelangen van Bitgum en Bitgummole vormen samen de Beheerscommissie Sportcomplex It Bosk te Bitgum. De beheerscommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gehele sportcomplex. Het betreft zowel de sportvelden, de aangrenzende beplanting en de op het complex staande gebouwen. Voor het groenonderhoud en de reguliere …

Nachtkaatsen groot succes

Op vrijdag 3 juli is de eerste ledenwedstrijd buiten gehouden. Dat was voor veel kaatsers weer even wennen maar het gevoel was vrij snel weer terug. Onder gelukkig droge omstandigheden tot de prijs uitreiking aan toe was het een zeer geslaagde avond. Hieronder de foto´s met winnaars.