Zaalwinnaars 6 maart

Afgelopen vrijdag was alweer de tweede zaalwedstrijd van O.K.K. Beetgum. Er waren nu 16 kaatsers die in tweetallen voor de overwinning streden. De winnaars werden Willem Postma, Lolke Jan Dijkstra en Eric Tromp. Hieronder zijn alle winnaars te zien. De eerst volgende ledenpartij is op 17 mei. Het competitie kaatsen start alweer in april.

Willem Postma, Lolke Jan Dijkstra en Eric Tromp
Anneke de Vries, Lena de Groot en Detty van der Schaaf
Imre Dijkstra, Janna de Groot en Kirsten Sinnema

Deel dit bericht