Voorjaarsvergadering gaat niet door

Beste leden van OKK Beetgum,  Het (nieuwe) coronavirus is veel in het nieuws en is inmiddels ook in Friesland vastgesteld.  De regels en richtlijnen bij bedrijven worden momenteel ook dermate aangescherpt.  Het bestuur van OKK Beetgum wil als vereniging niet (onnodig) veel risico lopen, en ook niet de verantwoordelijkheid dragen mocht er wel iets gebeuren.  In dit geval hebben we …

Zaalwinnaars 6 maart

Afgelopen vrijdag was alweer de tweede zaalwedstrijd van O.K.K. Beetgum. Er waren nu 16 kaatsers die in tweetallen voor de overwinning streden. De winnaars werden Willem Postma, Lolke Jan Dijkstra en Eric Tromp. Hieronder zijn alle winnaars te zien. De eerst volgende ledenpartij is op 17 mei. Het competitie kaatsen start alweer in april.

Agenda en notulen voorjaars vergadering

Op vrijdag 13 maart om 20:00 uur zal in de kantine de voorjaarsvergadering worden gehouden van O.K.K. Beetgum. Hieronder de agenda en notulen. Groet het bestuur.