GripeDei 2019

GRIPE-DEI 2019       

                                    zaterdag 31 augustus

             Hét traditionele en vermaarde familiekaatsfeest van OKK

kaatsen voor alle categorieën; alleen voor leden!!

het treintje voor de jonge kinderen;

een feestelijke prijsuitreiking, direct na afloop van de wedstrijden

in de tenten op het kaatsterrein

We beginnen, net als vorige jaren, met gezamenlijk koffiedrinken (09.00 uur).

  • om 09.30 uur kaatsen de dames, heren en de 12-16 jarigen; we gaan er vanuit

dat de 12-16 jarigen opnieuw een eigen categorie vormen; opgeven dus!

  • de start van de jongens en meisjes uit de groepen 5 t/m 8 is om 10.30 uur;
  • de “beginners” uit de groepen 3 en 4: starttijd 13.00 uur.

Net als vorig jaar zullen er een aantal tenten worden opgebouwd, is er een “dansvloertje” en is

er “muzikale omlijsting” met Thomas Keur. Op het sportterrein kunnen soep, broodjes en snacks genuttigd worden en zorgen we voor een…… extra verrassing!

MELD JE SNEL AAN, OOK DE JEUGD!! MAAK ELKAAR ENTHOUSIAST!

LET OP: om geen misverstanden te krijgen…voor de jeugdgroepen geldt de situatie van

               vóór de zomervakantie! Bepalend is dus in welke groep op school je toen zat!

               (vb.: als je straks voor het eerst naar het voortgezet ond. gaat, speel je nog mee

                met groep 5 t/m 8!)

AANMELDINGSSTROKEN INLEVEREN KAN TOT DINSDAG 27 AUG. (19.00 U.) 

Of TELEFONISCH! Dus: niet mondeling of per mail!! 

Aanmelden kan alleen nog bij:

  • Janneke Zwalua, Franskeleane 33-Bitgum               (058-2532037): na 18.00 uur
  • Sjoerdsje Draijer, Langestraat 68-Bitgummole        (06-39330951)

Deel dit bericht