Albert Nauta en Peter Dijkstra winnen

Albert Nauta en Peter Dijkstra winnen in Goaiingea 50+ afdeling. Dit tweemans partuur was de sterkste van de 12 parturen die deelname aan deze wedstrijd. De eerste wedstrijd werd tegen Sexbierum gespeeld. 5-4 en 6-2. Berlikum was de volgende en werd verslagen met 5-1 en 6-2. Dan het partuur van Mantgum dat met 5-3 en 6-2 aan de kant werd …