Jong bestuur vernieuwt kaatsklassieker Van Aismadagen Bitgum

Minsken moat komme foar it keatsen én de beleving fan in doarpsfestival

Kaatsen leeft al jaren in Bitgum, met de Van Aismadagen als absoluut hoogtepunt. Maar ook dit evenement moet met haar tijd mee. Dit vindt ook kersverse voorzitter Jacob Wietse Dijkstra: “We wolle ek de kommende jierren sjen litte wêr in lyts doarp grut yn wêze kin en minsken in beleving biede dy’t allinne yn Bitgum plak fine kin.” Het jonge bestuur – waar oud-kaatser Johan van de Meulen inmiddels ook deel van uit maakt – wil een festivalsfeer creëren en kijkt verder dan het kaatsen alleen. Zo staat de vrijdag bijvoorbeeld nu in het teken van de jeugd, ook voor de niet-kaatsers. Gesteund door vele vrijwilligers, oud-bestuursleden en sponsoren gaat het bestuur aan de slag met een van de mooiste kaatsevenementen in Fryslân. En ze kijken alvast uit naar volgend jaar, wanneer er weer gekaatst wordt om het recht op het verkrijgen van Friese Paardenveulens.

Een van de eerste vernieuwingen die doorgevoerd wordt, is dat de feesttent nu op het kaatsveld komt. Jarenlang was het feest (bewust) gescheiden van het kaatsen. Dijkstra: “De lêste jierren – doe’t ik noch net yn it bestjoer siet – koenen je al merke dat minsken dan kieze moasten; dy betiden lêstige kar nimme wy no fuort.” Nog een aanpassing betreft de verhuizing van de dames kaatspartij. Zij kaatsen nu tegelijk met de heren op zaterdag. De traditionele ‘Van Aismadei’ blijft op zondag.

Het evenement krijgt ook een eigen gezicht. “In klassieker as de Van Aismadagen fertsjinnet in eigen útstraling, mei in eigen logo. Dy is der no. Mei dit logo binne ek de histoaryske kleuren fan OKK yn eare hersteld.”

Johan van der Meulen

In de twee dorpen (Bitgum en Bitgummole, buurtdorp Ingelum heeft een eigen kaatsevenement) is veel enthousiasme om een impuls te geven aan de Van Aismadagen, merkt ook oud-kaatser Johan van de Meulen. Hij won afgelopen jaar samen met Tjisse Steenstra en Steven Koster de felbegeerde

bondsprijs voor OKK Beetgum en is sinds enkele maanden bestuurslid: “Ferline jier wie ik foar it earst yn ‘e gelegenheid om te helpen met de opbou fan de ‘keatsarena’. Doe al sei ik dat je as keatser gjin idee ha hoefolle wurk dy frijwilligers der fan hawwe. Tegearre mei al dy frywilligers wolle wy der foar soargje dat dit wurk net foar neat dien wurd. It fjild en ‘e tinte moatte fol!”

Dorpsfestival

De missie van het jonge bestuur, voorzitter Jacob Wietse Dijkstra moet de dertig nog passeren, is om het evenement uit te bouwen tot een dorpsfestival. Een feest voor iedereen. Voor alle jeugd worden onder de noemer ‘Jong Van Aisma’ activiteiten georganiseerd op vrijdag – een categorie wordt zelfs met de bus opgehaald, en er komt een speelhoek met animatieprogramma op de zaterdag en zondag. Voor de ouderen komt er een Van Aisma Café. Met comfortabele zitplekken, bediening aan tafel en een terras met uitzicht op het kaatsveld. Natuurlijk speelt muziek een belangrijke rol bij een dorpsfestival. De line up bestaat uit The Bankrupt Boys (americana), akoestisch duo Weima & vd Werf, troubadour Joop Obama, DJ Auke en DJ Sipke en de bands Unite en Exposure.

De energie is voelbaar in Bitgum. Dijkstra: “De Van Aismadagen moatte útgroeie oant in doarpsfestival wêrby minsken genietsje kinne fan it keatsen, de typysk Fryske doarpskultuer, goeie musyk, lekker iten en drinken en de gesellichheid meielkoar”.

Deel dit bericht