De Gripe-dei winnaars

De Gripe-dei was weer een geweldige dag. Met prachtige omstandigheden was het Lia die iets voor 09:30 het startsein gaf om te beginnen. Op enkele laatkomers na kon er toen ook echt worden begonnen aan deze voor Bitgumers de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Het is een prachtig gezicht zoals het kaatsveld maar ook het gehele voetbalveld door de oudste en jongste wordt gekaatst. Denk hierbij aan de beginners van rond de 5 jaar en bij de senioren zal vast Rienk de oudste zijn geweest. Ik vermoed voorbij de 70 maar dat weet de schrijvende ook niet precies.

Bij de Dames werd er gewonnen door Imre Dijkstra, Rosalie Bosma en Akke Brussaard. Voor Rosalie was het de 1e keer en voor de andere dames de 2e keer. Bij de heren werd er gewonnen door Steven Koster, Pier Dijkstra en Walter Snieder. Voor Steven was het de 2e keer en voor beide anderen de 1e. Hierbij moet wel gezegd worden dat Pier natuurlijk wel een goed voorbeeld had van zijn vader die deze wedstrijd al 6 keer won.

Hieronder de foto’s van de winnaars zowel bij de beginners, groep 5 t/m 8, 12 t/m 16 en de senioren dames en heren.


1e prijs 12 t/m 16


2e prijs 12 t/m 16


1e prijs herkansing 12 t/m 16


1e prijs dames


2e prijs dames


3e prijs dames


1e prijs herkansing


2e prijs herkansing


3e prijs herkansing


1e prijs heren


2e prijs heren


3e prijs heren


4e prijs heren


1e herkansing heren


2e herkansing heren


3e herkansing heren

Ten slot hebben we ook nog de winnaars van het competitiekaatsen en het ledenklassement.

Bij de groep 5 tm 8 waren dit de winnaars zowel bij de jongens als de meisjes


De beginners kregen allemaal een mooie prijs

Deel dit bericht