Alle prijzen zijn opgehaald

Tijden de Van Aisma Heren Hoofdklasse afdeling is voor de finale door Nelie Steenstra de verloting verricht. Nelie Steenstra werd 87 jaar. De winnaars van de 1e en 3e prijs waren op het sportveld aanwezig en konden meteen de prijzen in ontvangst nemen. De 2e prijs werd later opgehaald door Janneke Zwalua. Hiermee zijn alle prijzen opgehaald.

Partuur Gert-Anne van der Bos wint in Bitgum

Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra heeft gewonnen in Bitgum. In de finale stonden zij tegen het partuur Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Zij wonnen met 5-2 en 6-6. De derde prijs was voor het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De Van Aismadei was goed bezocht …

Leon wint de krans in Niawier

Leon heeft in Niawier de 1e prijs gepakt in de A klasse schooljongens. Een mooie en knappe prestatie van Leon. Hij deed dit samen met Rienk Rutmer Sterk. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

Van Aisma Heren Hoofdklasse afdeling

Zaterdag 25 augustus stond de heren afdeling weer op het programma in het Van Aismadagen weekend. Wederom 17 partuur deden hier aan mee. De finale werd gekaatst door Minnertsga bestaand uit; Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra en Sexbierum-Pietersbierum met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot. De derde prijs werd gewonnen door …

Van Aisma Froulju´s partij

De Van Aisma Froulju´s partij is gewonnen door partuur vijf, Nynke Sybrandy, Margriet Bakker en Manon Scheepstra. Zij wonnen in de finale met 4-5 en 2-6 van partuur twee, Ilse Tuinenga, Anke Winkel en Aukje van Kuiken. Manon Scheepstra werd tot Koningin bekroond net zoals in 2017. In de eerste omloop was het partuur van Ilse Tuinenga met 4-5 en …

Opbouw dag Van Aismadagen

Op zaterdagochtend 18 augustus onder mooie omstandigheden werd er weer fanatiek begonnen met het opbouwen van de kaatsarena. Vele vrijwilligers waren weer druk bezig om de tribunes, de muziektent, bestuur en perstent in elkaar te zetten. Rond de klok van 15:00 uur konden deze mensen genieten van een lekker goed drankje wat meer dan verdient was. Volgende week vrijdag zal …

Daniel en Leon pakken 3e prijs

Daniel en Leon pakken 3e prijs in Leeuwarden bij de KNKB schooljongens. De twee Bitgumers waren via het lot aan elkaar verbonden en dit had als gevolgd dat ze de 3e prijs pakten. Een van de zoveelste prijzen die deze heren dit seizoen pakken. Geweldig en ga zo door jongens. Gefeliciteerd.

Loting Van Aismadagen vervalt

Beste leden, Het bestuur van OKK heeft besloten om dit jaar de loting voor de Van Aismadagen uit te laten voeren door de lotingscommissie van de KNKB. De keurmeester-en lotingsavond op de dinsdag voor de VA-dagen komt dit jaar dan ook te vervallen. Met vriendelijke groet, Het bestuur

Nina-Claire pakt 2e prijs in Sint Annaparochie

Nina-Claire heeft in Sint Annaparochie een mooie 2e prijs gepakt. Dit deed ze samen met Isabella Sijtsma. Een mooie prijs erbij. Gefeliciteerd en we hopen volgende week weer iets van je te horen.

Leon Wijning 2e prijs in de A-klasse Reduzum

Waar de jeugd van Beetgum al veel prijzen had gepakt in Reduzum heeft ook Leon Wijning een knappe 2e prijs gepakt. Hij deed dit echter in de A-klasse van de schooljongens. In een van de sterkste categorieën van het kaatsen is dit een zeer knappe prestatie. Super gedaan en ga zo door Leon.