Afdeling Beetgum 1e prijs

Sjouke Beimers, Thom Dijkstra en Daniel Meesters hebben vrijdag in Sexbierum de 1e prijs gewonnen. Ze moesten hiervoor 3x winnen en dat deden de jongens dan ook. Van harte met weer een geweldige prestatie.

Sjouke wederom 1e in Kimswerd en Thom 2e

Sjouke Beimers is in Kimswerd 1e geworden. Na 5 omlopen was hij samen met maat Wesley van der Vaart de sterkte van de dag. De finale ging tegen Thom Dijkstra. 2 jeugd talenten in de finale. Dan weet je ook meteen dat het spannend wordt en ja hoor. 5-5 en 6-6. Sjoukje trok deze keer aan het langste eind maar …

Ook Yannick 3e in Winsum

Eergisteren al het bericht dat Paul 1e was en Gerard de Vries 3e. Maar in deze wedstrijd waren er 2x een derde prijs en was ook Yannick Hielkema een van de gelukkige winnaars. Alle drie heren dus in de prijzen. Deze mannen die voor het NK junioren nog even een 3e prijs meepakte gaan lekker door met kaatsen. Dit is …

Paul Dijkstra tweemaal 1e prijs, Gerard de vries 3e

Paul heeft zowel op zaterdag als op zondag de 1e prijs gewonnen. Zaterdag deed hij dit in Schettens en zondag pakte hij de 1e prijs in Winsum. Dit deed hij samen met Gabe-Jan van Popta uit Lollum en Stefan van der Meer uit Baard. Gerard de Vries werd op zondag 3e. Een geweldige prestatie voor beide mannen. Gefeliciteerd.

Pearkekeatsen

Op zaterdag 14 juli is het weer pearkekeatsen.

Daniel en Rimar 2e prijs, Sjouke 1e

In Deinum stonden Daniel Meesters en Rimar Postma tegenover Sjouke Beimers in de finale. Sjouke Beimers won deze finale en Daniel en Rimar pakte een mooie 2e prijs. Van harte jongens.