Vrijdag 17 november najaarsvergadering 20.00 uur

Op vrijdagavond 17 november vind de najaarsvergadering weer plaats in de kantine op It Sportcomplex ´´It Bosk´´.
Deze zal starten om 20.00 uur. Hieronder kunt u de notulen lezen van de voorjaarsvergadering op 10 maar en vind u de agenda voor 17 november. We zien elkaar aankomende vrijdag. Groet het bestuur.

2017-03-10 notulen foarjiersgearkomste

agenda najaarsvergadering OKK Beetgum

Deel dit bericht