Vrijdag 17 november najaarsvergadering 20.00 uur

Op vrijdagavond 17 november vind de najaarsvergadering weer plaats in de kantine op It Sportcomplex ´´It Bosk´´. Deze zal starten om 20.00 uur. Hieronder kunt u de notulen lezen van de voorjaarsvergadering op 10 maar en vind u de agenda voor 17 november. We zien elkaar aankomende vrijdag. Groet het bestuur. 2017-03-10 notulen foarjiersgearkomste agenda najaarsvergadering OKK Beetgum

OKK Beetgum pupillen jongens uitgenodigd bij Reard

De pupillen wonnen dit jaar de 2e prijs op het NK. De winnaars van dit NK was Reard. Zij nodigden de pupillen uit om dit samen met Reard te vieren. Hier zijn onze jongens op de uitnodiging in gegaan en was dit een zeer geslaagde avond. 19.00 begon het met koffie en gebak. Daarna een praatje van de voorzitter van …