Voorjaarsvergadering

Vrijdag 10 maart vond de voorjaarsvergadering van kaatsvereniging O.K.K. Beetgum plaats in het sportgebouw ”It Bosk”. Om klokslag 20.00 nam voorzitster Lia het woord en werd de vergadering gestart. In deze voorjaarsvergadering namen we afscheid van Bert Hoogland. Bert Hoogland kwam in 2008 in het bestuur. Zijn broer Klaas Hoogland had daarvoor al een tijd in het bestuur gezeten zowel bij Reitsje Him als na de fusie bij O.K.K. Beetgum. Bert heeft in zijn negen jaar tijd veel voor de kaatsvereniging gedaan en als bestuur zullen we dat zeker gaan missen. Bert, bedankt.

 

Jacob Wietse Dijkstra komt in het bestuur. We blijven in de familie zitten want moeder Ina Dijkstra kwam na de fusie met ”Reitsje Him” als eerste vrouw in het bestuur. Ook vader Lolke Jan Dijkstra heeft in het bestuur gezeten. In 2004 kwam hij in het bestuur en van 2006 tot 2016 was hij voorzitter van de vereniging. Aan ervaring dus geen gebrek. Namens het bestuur en de leden wensen wij Jacob Wietse veel succes met zijn tijd in het bestuur.

 

Dit jaar was ook de eerste keer dat Wendy als secretaris het woord nam en de terugblik op het kaatsseizoen 2016 voorlas. U kunthier klikken om het jaarverslag na te lezen.

De vergadering verliep voorspoedig en klokslag 22.10 uur werd de vergadering gesloten.

jierferslach 2016

Deel dit bericht