Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. En daarom organiseert zij jaarlijks de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte is dat leden bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen. OKK Beetgum doet net als vorig jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Vorig jaar heeft OKK Beetgum hiermee € 309,68 ontvangen! Kortom, die hele kleine moeite heeft toch nog …

Voorjaarsvergadering

Vrijdag 10 maart vond de voorjaarsvergadering van kaatsvereniging O.K.K. Beetgum plaats in het sportgebouw ”It Bosk”. Om klokslag 20.00 nam voorzitster Lia het woord en werd de vergadering gestart. In deze voorjaarsvergadering namen we afscheid van Bert Hoogland. Bert Hoogland kwam in 2008 in het bestuur. Zijn broer Klaas Hoogland had daarvoor al een tijd in het bestuur gezeten zowel …

Ballensponsors

Wilt u ballensponsor worden voor onze kaatsvereniging? Vul het formulier in of neem contact op met een van de bestuursleden. Alvast hartelijk dank.

Voorjaarsvergadering

Op vrijdag 10 maart zal om 20:00 uur de voorjaarsvergadering van O.K.K. Beetgum worden gehouden. Deze vindt plaats in het sportgebouw “It Bosk” Op deze vergadering komen ook voorstellen van de KNKB naar voren. Deze hebben met name betrekking op het ”Eenlingenbeleid”. Hieronder staan deze voorstellen. Deze kunt u doornemen en eventueel vragen over stellen tijdens de vergadering.   De …