De kantine van oud naar nieuw.

Van oud naar nieuw.

 

Door de beheerscommissie is besloten om de kantine na vele jaren een opwaardering te geven om daarmee de komende jaren weer vooruit te kunnen.

Na enkele maanden van voorbereiding is het nu zover. Vanaf maandag 6 februari zullen meerdere werkzaamheden worden uitgevoerd om daarmee de kantine een geheel nieuw gezicht te geven.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en zullen naar verwachting een maand in beslag nemen.

Gedurende deze periode wordt ernaar gestreefd om de kantine gewoon open te houden maar zo nu en dan zal er enige hinder worden ondervonden van de werkzaamheden. Daarvoor vragen we begrip.

Diverse werkzaamheden ( denk o.a. aan schuren, schilderen, sauzen, plamuren ) zullen met behulp van vrijwilligers worden uitgevoerd. En daarvan zijn er nooit genoeg. Veel voorkomende werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd.

Voel je je geroepen om een steentje bij te dragen aan de uit te voeren werkzaamheden dan kun je dat kenbaar maken via de volgende mailadressen:

bertennynke@gmail.com  en/of  j.buursma6@kpnplanet.nl

Vermeld je telefoonnummer en dan nemen we contact met je op.

 

De beheerscommissie van sportcomplex It Bosk.

Deel dit bericht