Video´s staan online

Een viertal video´s staan online. Deze kunt u op YouTube terugvinden. Dit zijn onder andere, Jaaroverzicht 2017 OKK Beetgum, Nostalgiepartij OKK Beetgum, Winnaars jeugd OKK Beetgum en Gripe Dei OKK Beetgum. Ook overige video’s zoals de Van Aismadagen en nog veel meer kunt u hier vinden. Veel plezier

Vrijdag 17 november najaarsvergadering 20.00 uur

Op vrijdagavond 17 november vind de najaarsvergadering weer plaats in de kantine op It Sportcomplex ´´It Bosk´´. Deze zal starten om 20.00 uur. Hieronder kunt u de notulen lezen van de voorjaarsvergadering op 10 maar en vind u de agenda voor 17 november. We zien elkaar aankomende vrijdag. Groet het bestuur. 2017-03-10 notulen foarjiersgearkomste agenda najaarsvergadering OKK Beetgum

OKK Beetgum pupillen jongens uitgenodigd bij Reard

De pupillen wonnen dit jaar de 2e prijs op het NK. De winnaars van dit NK was Reard. Zij nodigden de pupillen uit om dit samen met Reard te vieren. Hier zijn onze jongens op de uitnodiging in gegaan en was dit een zeer geslaagde avond. 19.00 begon het met koffie en gebak. Daarna een praatje van de voorzitter van …

Gripe-dei winnaars

Zaterdag 2 september was het dan weer zover. De Gripe-dei. De belangrijkste ledenwedstrijd voor de leden van O.K.K. Beetgum. Iedereen wil deze prijs een keer in zijn leven winnen en als je deze prijs al hebt gewonnen wil je dat gewoon zo vaak mogelijk doen. Voor de jongste jeugd ligt dit nog niet allemaal zo gevoelig maar in de categorie …

Bitgum jeugd pakt bijna alles

De Us Jier Eenhoorn kaatswedstrijd op 3 september 2017 in Berlikum heeft veel prijzen opgeleverd voor de jeugd van Bitgum. Thom Dijkstra en Leon Wijning pakte de 1e prijs in de verliezers ronde. Sjouke Beimers pakte de 1e prijs bij de schooljongens. Siedrick Tuinstra pakte de 1e prijs bij de welpenjongens. Rimar van der Schaaf en Douwe Wieling pakte de …

Sjouke pakt 1e prijzen

Door alle hectiek rond de Van Aismadagen en de Gripe-dei is de jeugd een beetje achter gebleven. Gelukkig is dit niet aan de prestatie van Sjouke Beimers af te lezen. Dit weekend pakte hij krans 16 en 17 aan de muur en dat ziet er dan zo uit. Deze week pakte hij de 1e prijs in Sint Annaparochie en dat …

Zondag de ”Van Aisma-Dei”

Op zondag 27 augustus was het dan eindelijk weer zover. De ”Van Aisma-Dei”. Tien partuur die kaatsen om de felbegeerde zilveren telegraaf. In de finale namen de parturen van Gert-Anne van der Bos tegen het partuur van Menno van Zwieten het tegen elkaar op. Het partuur van Gert-Anne van der Bos pakte de 1e omloop met 4-5 en 6-6. Dit …

Zaterdag afdeling de Van Aismadagen

Op zaterdag 26 augustus was er de afdelingswedstrijd in Bitgum. 17 partuur streden hier om de Johannes van Hartman bal. In een mooi gevulde arena werd om klokslag 10.00 uur van start gegaan. Rond 17.30 waren de winnaars bekend. In een triller van een wedstrijd tussen Sint Jacobiparochie en Easterein waar Sint Jacobiparochie snel op een grote voorsprong kwam, kwam …

Winnaars loterij O.K.K. Beetgum

In de rust voor de finale tussen Sint Jacobiparochie en Minnertsga is de loting van de loterij geweest. Hieronder staan de winnaars. Hierbij mag gezegd worden dat de 3e en 4e prijswinnaars de gezusters Mariska en Francien Hoogland zijn. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijzen. De 1e prijs een prachtige fiets. Fietswinkel Jan Terpstra en Albert en Benny …

De uitslag van de Dames door elkaar loten

De Van Aismadagen zijn weer los. Vandaag de dames hoofdklasse door elkaar loten. Met een prachtige arena en super mooi weer gingen de kaatsers klokslag 15.00 los voor de mooie prijzen in Beetgum. Er werd volop gestreden en zo was het klokslag 20.30 dat de laatste bal werd geslagen. Voor de winnaars van harte gefeliciteerd. Morgen is er de heren …