Wintertrainingen 2017

Hallo kaatsvrienden,

Net als voorgaande Jaren organiseert kaatsvereniging O.K.K. Beetgum ook dit jaar weer kaatstrainingen in het gymnastieklokaal in Bitgummole voor de leerlingen van beide basisscholen. Zowel leden als niet-leden mogen hieraan deelnemen. Trainingen zijn als volgt ingedeeld:

Maandagen:      19.00 – 20.00 uur                             Groep 7/8

Eerste zaaltraining  9 januari 2017,  de laatste zaaltraining 20 maart 2017

 (op maandag 20 februari geen training i.v.m. voorjaarsvakantie)

 

Dinsdagen:        16.30 – 17.30 uur                             Groep 3

                               17.30 – 18.30 uur                             Groep 4

                               18.30 – 19.30 uur                             Groep 5/6

Eerste zaaltraining  10 januari 2017,  de laatste zaaltraining 21 maart 2017

 (op dinsdag 21 februari geen training i.v.m. voorjaarsvakantie)

 

Wanneer uw kind om een of andere reden (bijv. andere verplichtingen) niet kan trainen bij de eigen groep, dan kan uw kind gewoon aansluiten bij een van de andere groepen. Beperkt dit wel tot een minimum, of overleg met even met Willy Buiteveld (tel.: 06-52406850, email: jeugd@okkbeetgum.nl).

Let op:

Als je op de wintertrainingen in de zaal meedoet, mag  je ook aan de winteractiviteit deelnemen. De winteractiviteit wordt gehouden op 08 april 2017 (zet alvast in je agenda). De winteractiviteit wordt als afsluiting van het winterseizoen voor alle deelnemers van de wintertraining georganiseerd.

We hopen dit jaar weer heel veel (nieuwe) kaatsers te mogen begroeten bij de wintertrainingen. De trainers hebben er al zin in, jullie toch ook??

Jeugdcommissie O.K.K. Beetgum

Deel dit bericht