De Gripe-dei 2016

GRIPEDEI 2016

De “Gripe” op zaterdag 3 september mag, opnieuw, een boppeslach worden genoemd.

Op een paar onderwerpen na, waarover de Gripecommissie zich binnenkort gaat buigen, verliep de dag gladjes.

Een stralende dag met maar liefs 58 parturen in 5 categorieën (16 heren, 15 dames, 10 in de klasse 12-16 jaar, 8 drietallen groep 5 t/m 8 en 9 tweetallen bij de beginners.

’s Morgens om 9 uur: gezamenlijk koffiedrinken in de prachtig opgezette tenten. De deelnemers konden zich op dat moment alvast inleven in de wedstrijdlijsten. Er werd met veel enthousiasme gekaatst met veel mooie en spannende wedstrijden. Om 5 uur waren alle winnaars bekend; wij volstaan hier met het noemen van de eerste prijzen:

  • Beginners: Rimar van der Schaaf, Mirte de Vries (eretekens);
  • Groep 5 t/m 8: Leon Wijning, Gerben Hoogland en Janne Nauta (Bol.com-waardebonnen);
  • 12-16 jarigen: Yannick Hielkema en Jelle Nauta (enveloppen);
  • Dames: Corina de Vries, Annet Meesters en Janneke Zwalua (cadeaubonnen);
  • Heren: Marten Joh.Bloem, Stanley Brussard en Benny Nauta (cadeaubonnen)

Het winnen van de “Gripe” is ieder jaar voor de kaatsers een hoogtepunt en een emotionele beleving. We zien dat steeds aan de blije kindergezichten, maar ook zeker bij de senioren. Zo had het winnen van de hoofdprijs m.n. voor Benny Nauta een diepe betekenis. 79 jaar geleden won een Nauta de gripe (Bearn J.Nauta). Geëmotioneerd kreeg Benny de krans om van OKK-voorzitster Lia Siderius, terwijl hij ook de “zilveren “Gripe-bal” kreeg. Benny droeg zijn prijs op aan zijn overleden vader Jelle die zo graag zelf die prijs had willen winnen, maar daarin nooit slaagde.

 

De voorzitster deelde op haar eigen wijze alle prijzen uit, direct na de wedstrijd. Jammer dat niet iedereen dan evenveel aandacht aan dat gebeuren kan schenken!

Tot slot: grote dank moet uitgesproken worden aan alle assistenten van deze gripe: keurmeesters,

premieprijzen-schenkers, veld- en opruimploeg en tentenbouwers. Wat zag het er deze dag “gelikt” uit. In dit geheel mag 1 naam niet ontbreken, die van Thys van der Schaaf: zijn tenten vormden een prachtig plaatje!

 

Ook in 2017 gaan we er weer voor!

Anneke, Annet, Janneke, Yvonne en Hedzer (gripecommissie)

Door op de Facebook link te drukken bovenin kunt u alle foto’s bekijken van deze Gripe-dei 2016 en kunt u tevens een sfeerimpressie video vinden.

1e-prijs-alle-prijzen 1e-prijs-benny-nauta 1e-prijs-hedzer-prijsuitreiking 1e-prijswinnaars-beginners 1e-prijswinnaars-dames 1e-prijswinnaars-heren 1e-prijswinnaars-jongens 1e-prijswinnaars-pupillen

Deel dit bericht