Keurmeesters gevraagd voor de Van Aismadagen 2016

 
De Van Aismadagen komen er weer aan. Ook dit jaar zullen er veel vrijwilligers hun steentje bijdragen. Ook hebben we voor dit jaar weer keurmeesters nodig. Met name voor de zaterdag is er een “legertje” aan keurmeesters nodig !! Omdat  op de zaterdag een afdeling wedstrijd hoofdklasse wordt verkaatst waar  elke afdeling aan mee mag doen. In het OKK boekje staat dat deze partij nog beperkt is maar in samenwerking met de KNKB is er dit jaar voor besloten om het onbeperkt te doen. Er zullen dus nu veel meer parturen strijden om de zilveren Johannes van Hartman Wandelbal !! We verwachten ruim 30 partuur ( en veel publiek)  waardoor het noodzakelijk is om op twee velden met 3 perken per veld  te starten in de morgen !!
Graag zo spoedig mogelijk jullie aanmelding / opgave   of je wilt/kunt keurmeesteren   en op welke dag/dagen.  Evt een halve (zater)dag (morgen)
Graag   per mail aan Johannes de Vries  ( vriesdejohannes@hotmail.com )
Alvast bedankt voor jullie medewerking  !!
We maken er met inzet van zijn allen weer een mooi feest van !!
keurmeester foto

Deel dit bericht