Vrouwelijke winnaars Gripe

De “Froulju’s Gripe”

Vanaf 1990 kregen de OKK-dames een ‘eigen’ Gripe-wedstrijd.
De eerste wedstrijd werd gewonnen door:
– Truus Kuperus
– Margje v/d Wal
– Djoke v/d Leij

De beschermvrouwen van ‘O.K.K.’, de J.H. VAN AISMA STICHTING, stelde een schitterende wisselprijs ter beschikking: een zilveren lepel op een marmeren plateau.

Voor 1990 namen de dames op de Gripe-dei nog deel aan de ‘herenwedstrijd’.
Als winnaressen noemen we:
– 1982: Jeltje de Vries
– 1983: Matty Bakker
– 1988: Truus Smeding

Winnaressen “Froulju’s Gripe”

1990 Truus Kuperus, Margje v/d Wal, Djoke v/d Leij

1991 Tineke Kuperus, Margje v/d Wal, Djoke v/d Leij

1992 Tineke Kuperus, Elly de Vries, Akkie de Jong

1993 Truus Kuperus, Henka Osinga, Jetty v/d Plaats

1994 Tineke Kuperus, Lize Algera, Henka Osinga

1995 Paulien de Vries, Froukje Postma, Marianne de Groot

1996 Janna v/d Schaaf, Riemkje Dijkstra, Dina van Asperen

1997 Janna v/d Schaaf, Dina van Asperen, Marianne de Groot

1998 Sjoerdsje Draijer, Geertje Postma, Marian de Jong

1999 Elly Douma, Lize Algera, Ina Dijkstra

2000 Njisk Nauta, Ettie Heslinga, Marita Blauw

2001 Sjoerdje van Zuilen, Anneke de Vries, Marian de Jong

2002 Sjoerdje van Zuilen, Vera de Groot, Akkie de Jong

2003 Reintsje v/d Schaaf, Sanne Postma, Ciska de Vries

2004 Sanne Postma, Anneke de Vries, Akkie de Jong

2005 Reta de Valk, Leonie Postma, Eline v/d Schaaf

2006 Wendy de Vries, Manon v/d Wal, Ina Dijkstra,

2007 Wendy de Vries, Tiny v/d Beek, Christa de Vries

2008 Janna v/d Schaaf, Anneke de Vries, Imre Dijkstra

2009 Evelien Westra, Detty v/d Schaaf, Mariëlle de Vries

2010 Janna v/d Schaaf, Christa de Vries, Ant Postma

2011 Martine Westra, Gea v/d Vlugt, Geertsje Postma

2012 Janna v/d Schaaf, Annet Meesters, Akke Brussaard

100 jaar Gripe
2013 Reintsje v/d Schaaf, Nynke Beimers, Marianne kamstra

2014 Lucy Dijkstra, Detty v/d Schaaf, Nynke Tromp

2015 Reintsje v/d Schaaf, Geertje Postma, Ant Postma

2016 Corina de Vries, Annet Meesters, Janneke Zwalua,

2017 Lucy Dijkstra, Els van Lunteren, Sigrid Dijkstra

2018 Imre Dijkstra, Rosalie Bosma, Akke Brussaard

2019 Lucy Dijkstra, Geeske Stelwagen, Hester Koster

2020 Mariska Hoogland, Ciska de Vries, Ina Dijkstra

2021 Rosalie Bosma, Roelinka Lautenbach, Nynke Koster

2022 Mariska Hoogland, Anna Koster, Ina Dijkstra

2023 Lena de Groot, Brecht Boterhoek, Anneke de Vries