Van Aisma winnaars heren individueel klassement

1 Tunno Schurer (9) 1982 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1992 1994
2 Wijbren van Wieren (8) 1972 1976 1978 1982 1984 1985 1986 1988
3 Klaas van Wieren (7) 1968 1969 1970 1974 1976 1978 1980
4 Hotze Schuil (6) 1947 1948 1950 1957 1959 1961
5 Johannes Zijlstra (5) 1955 1956 1958 1961 1962
6 Dirk Talsma (5) 1964 1969 1970 1974 1979
7 Jarich van der Veen (5) 1971 1973 1975 1977 1981
8 Peter Rinia (5) 1982 1984 1985 1986 1987
9 Auke van der Graaf (5) 1996 1998 2002 2004 2008
10 Gerben Okkinga (4) 1988 1990 1992 1994
11 Johan Okkinga (4) 1992 1994 1995 1998
12 Wijtse Vlietsra (4) 1958 1959 1961 1963
13 Herman Sprik (4) 2003 2007 2013 2015
14 Johannes Bosma (3) 1929 1931 1933
15 Dooitzen de Bildt (3) 1930 1934 1936
16 Taede Zijlstra (3) 1930 1934 1936
17 Johannes Stavinga (3) 1953 1954 1960
18 Rienk de Groot (3) 1962 1965 1968
19 Tamme Velstra (3) 1964 1966 1967
20 Johan Halbesma (3) 1965 1968 1972
21 Johan van Seijst (3) 1966 1967 1972
22 Johannes Westra (3) 1966 1967 1975
23 Gerrit Okkinga (3) 1969 1970 1974
24 Gerrit de Jong (3) 1971 1973 1977
25 Flip Soolsma (3) 1973 1975 1977
26 Sjouke de Boer (3) 1976 1978 1980
27 Johannes Brandsma (3) 1981 1983 1987
28 Sake Saakstra (3) 1983 1989 1990
29 Piet Jetze Faber (3) 1983 1989 1991
30 Coos Veltman (3) 1988 1991 1997
31 Sake Porte (3) 1995 1998 2002
32 Renze P. Hiemstra (3) 2010 2011 2012
33 Marten Feenstra (3) 2009 2014 2015
34 Pier Piersma (3) 2011 2012 2014
35 Marten van der Leest (2) 1951 1952
36 Arp Hiemstra (2) 1951 1952
37 Dirk van der Zee (2) 1960 1962
38 Sjoerd Heeringa (2) 1964 1965
39 Klaas Anne Terpstra (2) 1997 2001
40 Arie den Breejen (2) 1999 2003
41 Johannes Dijkstra (2) 2002 2003
42 Klaas Berkepas (2) 1996 2004
43 Dirk Jan van der Woud (2) 1996 2004
44 Kor Zittema (2) 1997 2005
45 Chris Wassenaar (2) 2000 2006
46 Taeke Triemstra (2) 2005 2007
47 Jacob Wassenaar (2) 2006 2009
48 Johan van der Meulen (2) 2007 2009
49 Folkert van der Wei (2) 2001 2010
50 Rutmer v.d. Meer (2) 2006 2010
51 Jan Dirk de Groot (2) 2011 2012
52 Martijn Olijnsma (2) 2008 2014
53 Tsjisse Steenstra (2) 2013 2015
54 Pieter van Tuinen (1) 2000
55 André Kuipers (1) 2000
57 Jochum Bouman (1) 2005
58 Douwe Groenendijk (1) 2008
59 Cornelis Terpstra (1) 2013