Van Aisma winnaars vrouwen individueel klassement

1 Afke Hijlkema (7) 1999 2001 2002 2004 2007 2008 2010
2 Lia de Jong (4) 1987 1988 1990 1992
3 Gejanna Buma (4) 1996 2000 2001 2004
4 Anita Wieling (3) 1983 1985 1986
5 Klaske Blümers (3) 1984 1987 1990
6 Doete de Groot (3) 1991 1993 1996
7 Riska Hazenberg (3) 1998 2001 2002
8 Sjoukje Visser (3) 2009 2010 2013
9 Fenna Zeinstra (2) 2009 2013
10 Ilse Tuininga (2) 2015 2016
11 Ingrid de Haan (2) 2005 2007
12 Sjoke van der Veen (2) 2002 2005
13 Linda Terpsra (2) 2006 2010
14 Wiesje van den Berg (2) 1999 2004
15 Sandra Goodijk (2) 1994 1995
16 Jokelien Tienstra (2) 1987 1991
17 Fonny Otten (2) 1996 1997
18 Hermanna Miedema (2) 1993 2000
19 Hennie Faber (2) 1985 1989
20 Geertje Zondervan (2) 1983 1989
21 Liesbeth van der Ende (2) 1982 1990
22 Janny Ijntema (2) 1986 1988
23 Dinie Zijlstra 1982
24 Tineke Buwalda 1982
25 Sjoukje Folkerts 1983
26 Stien Dijkstra 1984
27 Heleen Jousma 1984
28 Tanja Meerstra 1985
29 Marika Heida 1986
30 Jitske Venema 1988
31 Hiske Wiersma 1989
32 Alinda Kleefstra 1991
33 Jellie van der Zee 1992
34 Boudien Felkerts 1992
35 Diana Wiersma 1993
36 Annemarie Stapert 1994
37 Bea Cuttress-Terpstra 1994
38 Thera Jellema 1995
39 Mariska Stienstra 1995
40 Marie Heida 1997
41 Maya Paulusma 1997
42 Margerietha Goodijk 1998
43 Idske Zijlstra 1998
44 Jitske Brunner 1999
45 Maaike Terpstra 2000
46 Petra Viëtor 2003
47 Tineke Algera 2003
48 Helena de Vries 2003
49 Bianca van der Veen 2005
50 Anna Lynn Wijbenga 2006
51 Aukje van Kuiken 2006
52 Magriet Koelmans 2007
53 Afke Kuipers 2008
54 Judy Bergsma 2008
55 Maaike Joostema 2009
56 Sanna Velsma 2011
57 Feikje Bouwhuis 2011
58 Gerieke de Groot 2011
59 Iris van der Veen 2012
60 Imke van der Leest 2012
61 Geke de Boer 2012
62 Marije Hiemstra 2013
63 Nicole Hempenius 2014
64 Maaike osinga 2014
65 Wiljo Sijbrandij 2014
66 Leonie van der Graaf 2015
67 Sjanet Wijnia 2015
68 Manon Scheepstra 2016
69 Marte Altenburg 2016