Topgroepcommissie

Naast de jeugdcommissie is er sinds 2016 een topgroep commissie. Het doel van deze commissie is om OKK in de (nabije) toekomst mee te laten dingen naar prijzen op jeugd-afdelingswedstrijden. De commissie biedt getalenteerde OKK-jeugd, die wedstrijden (willen) kaatsen en die OKK op afdelingswedstrijden kunnen vertegenwoordigen, specifieke zaal- en veldtraining aan.

Trainingen via topgroepcommissie

De trainingen zijn naast het verbreden van de individuele kwaliteiten, gericht op samenwerking in het veld. Om deze trainingen mogelijk te maken wordt aan de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd. De topgroep bestaat uit ongeveer 25 zeer gemotiveerde jeugdleden van OKK.
De topgroep commissie wordt vertegenwoordigd door Douwe Wijning, Willy Buiteveld , Johannes Meesters en Theo de Vries.