Mannelijke winnaars Gripe

De ‘NIJE GRIPE’

en haar winnaars
De, door de kastelein H. Folkerts Damsma en enkele Beetgumer Gardeniers, uitgeloofde “âlde gripe” werd in 1794 door Vrouwbuursters gewonnen en, na vechtpartijen, meegenomen.
In 1913 schonk Gerben Reimers Brouwer, bij zijn 60-jarige huwelijk met Brechtsje Damsma, de “nije gripe” aan de kaatsvereniging.
“O.K.K.” – Beetgum

De Winnaars:

1913 Oane Groeneveld, Abe v/d Meulen, Eeltje van Loon

1914 geen Gripe-dei i.v.m. 1ste Wereldoorlog

1915 Klaas Terpstra, Wiggele Braaksma, Eelke Jongsma

1916 Klaas Terpstra, Piet Zijlstra, Klaas Ronda

1917 Piet Bosma, Klaas Hoogland, Marten Bosma

1918 Klaas Terpstra, Andries Althuis, Harke Oreel

1919 Johannes Bosma, Oane Groeneveld, W.J. Hogerhuis

1920 Jac.S. van Loon, Klaas Terpstra, Jac. Elzinga

1921 Jelle R. Dijkstra, Klaas Reitsma, Meindert de Vries

1922 Klaas de Groot, Marten Bosma, Meinte de Vries

1923 Johannes Bosma, Gerrit B. de Vries, Rommert Slot

1924 Jelle R. Dijkstra, Bindert Hogerhuis, Piet Elsma

1925 Johannes Bosma, Jan R. Postma, Arjen Kramer

1926 Johannes Bosma, Minze de Vries, Oane Wouda

1927 Piet Zijlstra, Dooitzen Nauta, Aart Kramer

1928 Sake Zijlstra, Jan Groen, Meindert L. de Vries

1929 Aart Kramer, Wop Ytsma, Johannes de Vries

1930 Germ Groeneveld, Jelle R. Dijkstra, Dirk Papa

1931 Douwe Slot, Keimpe Hogerhuis, Herm. De Vries

1932 Meile Zijlstra, Jelle Dijkstra, Jan Bijlsma

1933 Reinder Terpstra, Klaas Terpstra, Jan Zondervan

1934 Sake Zijlstra, Jelle Faber, Piet Bosma

1935 Johannes Bosma, Douwe Slot, Klaas Reitsma

1936 Tjeerd Bakker, Geert Veenstra, Jan Zondervan

1937 Tjeerd Bakker, Arjen Kramer, Bean J. Nauta

1938 Johannes Bosma, Geert Veenstra, Tjip Zijlstra

1939 Johannes Bosma, Joh. A. Dijkstra, Marten H. Hogerhuis

1940 Sake Zijlstra, Paulus v/d Leij, Dirk Papa

1941 Sjoerd J. Rijpstra, Bertus de Jong, Klaas Reitsma

1942 Klaas Dijkstra, Reinder Terpstra, Bindert Hogerhuis

1943 — in 1943 is er geen jaarverslag gemaakt; wie kan ons de winnaars noemen?—

1944 — in 1944 is er op de “Van Aisma-dei” een gripe partij gehouden; de winnaars zijn uit veiligheidsoverwegingen niet vermeld; wie kan ons de winnaars noemen?—

1945 Gerrit Rijpstra, Piet Heslinga, Adrian. Van Loon

1946 Piet Kuipers, Tjeerd Bakker, Piet Slager

1947 Gerrit Rijpstra, Piet Fennema, Wiggele Hiemstra

1948 Piet Kuipers, Jippe Dijkstra, Theunis Stienstra

1949 Siebe van Loon, Jac.W. de Haan, Klaas Terpstra

1950 Meindert Hiemstra, Jan W. Dijkstra, Piet Zijlstra

1951 Haye Bouma, Jelle Douma, Wiggele Hiemstra

1952 Bouke van Loon, Lieuwe T. de Vries, Bindert Hogerhuis

1953 Cees Snieder, Klaas R. Terpstra, Aart Kramer

1954 Haye Bouma, Jac. Kooistra, Klaas Dijkstra

1955 Eeltje Ringia, Sjoerd J. Rijpstra, Geert Veenstra

1956 Cor Heslinga, Frits Larooi, Marten Hogerhuis

1957 Rienk Jepma, Johannes Hiemstra, Klaas Dijkstra

1958 Cor Heslinga, Haye Bouma, Jacobus Vonk

1959 Gerrit Terpstra, Frits Larooi, Marten Bouma

1960 Paulus Braaksma, Bauke v/d Bosch, Reinder Terpstra

1961 Paulus Braaksma, Jacobus van Loon, Sake Zijlstra

1962 Chris Oostenbrug, Lieuwe v/d Weide, Meile Zijlstra

1963 Marten Halbertsma, Meindert Hiemstra, Marten Bouma

1964 Corrie de Vries, Meinte v/d Schaaf, Lume Hogerhuis

1965 Hendrik Bouma, Frits Larooi, Sep de Vries

1966 Corrie de Vries, Romke v/d Vlugt, Piet Donker

1967 Leendert Hager, Henk Elzinga, Jac.E. van Loon

1968 Corrie de Vries, Tjibbe Atema, Marten Bouma

1969 Corrie de Vries, Jelle Dijkstra, Ekke Atsma

1970 Wop de Groot, Jan Weistra, Teake Hoitinga

1971 Frits Larooi, Jitze H. de Jong, Ulbe Larooi

1972 Sjouke Grovenstein, Klaas Noordenbos, Tjeerd Bakker

1973 Jan G. Dijkstra, Tjeerd Bakker, Cor Sj. Heslinga

1974 Jurjen Kingma, Jitze H. de Jong, Willem Hiemstra

1975 Jan G. Dijkstra, Piet L. Heslinga, Rients de Vries

1976 Oepie Larooi, Piet Rienks, Teake Hoitinga

1977 Oepie Larooi, Frans K. Dijkstra, Marten Bouma

1978 Jan G. Dijkstra, Tjeerd Buursma, Marten W. de Vries

1979 Willem M. de Vries, Oane Faber, Willem Rijpstra

1980 Tjerk de Groot, Jitze H. de Jong, Piet L. Heslinga

1981 Jan de Jager, Hedzer Terpstra, Meindert de Vries

1982 Piet E. Palma, Sierd Zijlstra, Jeltje de Vries

1983 Jan v/d vlugt, Matty Bakker, Jitze B. de Jong

1984 Walter Elzinga, Wiepke Terpstra, Paulus Kooistra

1985 Jan G. Dijkstra, Marten W. de Vries, Jaap v/d Wal

1986 Jan G. Dijkstra, Douwe Schiphof, Oebele Ypenga

1987 Jan de Jager, Klaas de Vries, Menno de Jong

1988 André Iedema, Theun Oostenbrug, Truus Smeding

1989 Peter Dijkstra, Hibbe Kramer, Gerrit Kuperus

1990 Gerrit Dethmers, Piet Heslinga, Rintje Dijkstra

1991 Peter Dijkstra, Jappie v/d Plaats, Cor Veenstra

1992 Jan de Groot, Henk Jager, Rintje Dijkstra

1993 Jan de Groot, Wop de Groot, Arjen Faber

1994 Jacob Laverman, Cor Heslinga, Willem Rijpstra

1995 Jan G. Dijkstra, Sjoerd Kuik, Simon Veenstra

1996 Lolke J. Dijkstra, Han Bosma, Cor Veenstra

1997 Pieter Dijkstra, Oege Slot, Paul Roos

1998 Pieter Dijkstra, Alle Hiemstra, Alfred Miedema

1999 Manus v/d Weert, Wop de Groot, Geert Veenstra

2000 Manus v/d Weert, Siep Heslinga, Cor de Vries

2001 Gerard Ypenga, Klaas Larooi, Ynse Stienstra

2002 Manus v/d Weert, Sjoerd Kuik, Klaas Bakker

2003 Foppe Jan Palsma, Klaas Pieter Hoogland, Jan v/d Vlugt

2004 Marten Joh. Bloem, Marten de Vries, Oane Vlasma

2005 Wop de Groot, John P. Huizenga, Theun Larooi

2006 Peter Dijkstra, René Halma, Hendrik v/d Schaaf

2007 Theun Larooi, Arjen Faber, Marten Tj. Zijlstra

2008 Peter Dijkstra, Remco v/d Vlugt, Hendrik Dijkstra

2009 Peter Dijkstra, Nanne v/d Schaaf, Sjak Brussaard

2010 Jorren Westra, Laas Douma, Bauke de Groot

2011 Paul de Groot, Remco v/d Vlugt, Henk-jan de Jong

2012 Jan de Groot, Marcus Elzinga, Klaas de Jong

100 jaar Gripe
2013 Andre Kuipers, Titus Bottinga, Menno v/d Weide

2014 Peter Dijkstra, Roel Hoogland, Sjoerd Heslinga

2015 Lolke Jan Dijkstra, Johannes Meesters, Remco van der Vlugt

2016 Marten Johannes Bloem, Benny Nauta, Stanley Brussaard

2017 Steven Koster, Johannes de Vries, Harmen Groenewoud

2018 Steven Koster, Pier Dijkstra, Walter Snieder

2019 Steven Koster, Marcus Elzinga, Andries van der Schaaf

2020 Marten Johannes Bloem, Johannes de Vries, Jan-Ytse van der Beek

2021 Jurrit Osinga, Robby Efde, Sjouke Luimstra

2022 Johan v/d Meulen, Lolke Jan Dijkstra, Steven Hogendorp

2023 Marten Joh. Bloem, Robby Efde, Jelmer Osinga