Keurmeesters

Wanneer een lid op de aangewezen wedstrijd niet kan, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger en meldt dit bij de commissie!
Keurmeesters dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

Datum + aanvang Wedstrijd

19 mei om 13.00 uur KNKB welpen jongens en meisjes 2 clubscheidsrechters.
9 juni om 11.00 uur KNKB Heren 1e klas vf
Auto. Posthumapartij
11 augustus om 11.00 uur Heren 1e klas
Anton de Haanpartij

19 mei 2018:
Rosalie Bosma, Roelinka Lautenbach, Imre Dijkstra, Nynke Koster, Alice Hoogland, Sharona Buiteveld, Andre de Vries, Hermine Bakker, Greetje de Groot-Dijkstra, Pytsje v d Meij, Dries Beimers, Siepie Sytsma, Lisette Bosma

9 juni 2018:
David Koster, Willem Bakker, Els van Lunteren, Nanne vd Schaaf, Reintsje vd Schaaf, Geert-Jan de Vries, André Kuipers, Marten de Vries, Marten Joh. Bloem, Nynke Beimers, Ciska de Vries, Harmen Groenewoud, Steven Hogendorp, Frits Larooi, Roel Hoogland, Haaije Westra, Sybe Schaaf, Piety Baarda, Marianne Koster, Marcus Elzinga, Kor Zittema, Benny Nauta, Wytse Hoekstra, Pier Dijkstra, Willem vd Beek, Klaas de Jong, Piet Palma

11 augustus 2018:
Peter Dijkstra, Henk Jan de Jong, Remko vd Vlugt, Arie Bottinga, Paul de Groot, Gerrit Dijkstra, Gea de Vries, Laas Douma, Jacob Laverman, Jan Jetzes Bakker, Harry Buiteveld, Lucy Dijkstra, Lieuwe-Jan vd Burg