Jeugdcommissie

 • Voorzitter:
  Douwe Wijning
  Langhuisterweg 7
  Sint Anne,
  Telnr: 06-29504879
  E-mail: dwijning@hotmail.com
 • Activiteiten en Communicatie
  Gerda Klok
  De Kline 25
  Bitgum
  Telnr: 06-14192568
  E-mail:
 • Vice-voorzitter
  Manon DraismaBitgum
  Telnr: Kijk infoboek E-mail:
 • Activiteiten en Communicatie
  Marjanne Verbeek
  Schwartzenbergstrjitte 1 Bitgum
  Telnr: 06-11688188
  E-mail:
 • Technische zaken en trainingen
  Willy Buiteveld
  Bitgum
  Telnr: Kijk infoboek
  E-mail: w.buiteveldkimsma@kpnplanet.nl
 • Technische zaken
  Theo de Vries
  De Tolve 33 Bitgum
  Telnr: 058-2531629
  E-mail: detolve33@hotmail.com
 • Contactpersoon hoofdbestuur
  Hendrik Dijkstra
  Berltusmerdyk 18 Bitgum
  Telnr: 058-2532145 E-mail:
 • Algemeen emailadres: jeugd@okkbeetgum.nl

Leden:

Taken jeugdcommissie:

• Verzorgen van trainingen voor alle jeugdcategorieën (veld- en zaaltrainingen)
• Het organiseren een kaatsclinic en diplomakaatsen
• Het organiseren van kind-volwassene partij, jeugdstraatkaatsen, familie(nacht)kaatsen
• Het organiseren van een winteractiviteit (ter afsluiting van de wintertraining)
• Het stimuleren van jeugdleden om deel te nemen aan wedstrijdkaatsen in federatie- en KNKB-verband
• Het begeleiden van de jeugdige (wedstrijd)kaatsers
• Het selecteren en samenstellen van afdelingsparturen voor afdelingswedstrijden, bondswedstrijden, Freule en Ald Meijers
• Het werven en onderhouden van contacten met de trainers en het aanbieden van trainerscursussen
• Het uitbrengen van de jaarlijkse nieuwsbrief “de Nysbutser”