Commissies

Jeugcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende activiteiten m.b.t. de jeugd, zoals het trainen, parturen, wedstrijden en nevenactiviteiten.

 • Voorzitter
  Douwe Wijning
  Langhuisterweg 7
  9076 PS Sint Annaparochie
  Telnr. : 06-29504879
  e-mail: dwijining@hotmail.com

  Grietje Lautenbach
  Franskeleane
  Bitgum
  Telnr. : 06-3773523
  e-mail: grietjelautenbach@outlook.com

  Marian Westra
  De Kline 20
  Bitgum
  e-mail: Telnr. : 06-29195615

 • Manon Draisma
  Telnr. :
  e-mail:

  Marjanne Verbeek
  Swartzebergstrjitte
  9045 PX Bitgum
  Telnr. : 06-11688188
  e-mail: marjanne_verbeek@hotmail.com

  Gerda Klok
  Telnr. : 058-2651631
  e-mail: klok99@man.com

Bestuurslid: Hendrik Dijkstra

Gripecommissie

De Gripecommissie zorgt voor de totale organisatie van de afsluitende Familie-kaatsdag de Gripedei (publicatie, werving deelnemers en loting, alsmede het verloop van de wedstrijd.

 • Hedzer Terpstra
  Menamerdyk 37
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 058-2531763
  e-mail: hedzer@djazo.nl

  Janneke Zwalua
  Franskeleane 33
  9044 NH Bitgum
  Telnr. : 058-2532037
  e-mail: j.zwalua@chello.nl

  Sjoerdsje Draijer
  Langestraat 68
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2532198
  e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl

 • Anneke de Vries
  De Tolve 14
  9044 NR Bitgum
  Telnr. : 058-2532092
  e-mail: vriesdejohannes@hotmail.com

  Annet Meesters
  Terhornestrjitte 40
  9045 PX Bitgummole
  Telnr. : 058-2542554
  e-mail: annet.meesters.odinga@gmail.com

Bestuurslid: Yvonne Boterhoek

Keurmeestercommissie

Deze commissie zorgt er o.a. voor dat er voldoende keurmeesters aanwezig zijn op de KNKB- en federatiewedstrijden die door O.K.K. georganiseerd worden.

 • Doeke de Jong
  J.H. van Aismawei 58
  9045 PL Bitgummole
  Telnr. : 06-11341233
  e-mail: doekedejong61@gmail.com

  Elisabeth Schaaf
  Hammeringen
  Bitgummole
  Telnr. : 06-11341233
  e-mail: blokjerinners@okkbitgum.nl

 • Gea de Vries
  Franskeleane
  Bitgum
  Telnr. : 06-52092621
  e-mail: gea14091979@gmail.com

  Marian Wesstra
  De Kline 20
  Bitgum
  Telnr. : 058-2532104
  e-mail:

Bestuurslid: Lia Siderius

Materialencommissie

Deze commissie zorgt o.a. voor het onderhandelen van de materialen van O.K.K. en regelt de verhuur en het vervoer van banken en tribunes.

 • Jan de Groot
  Doniastrjitte 5
  9044ND Bitgum
  Telnr. : 06-123873012
  e-mail: janenjanna@hetnet.nl

  Theun Larooi
  Berltsumerdyk 7
  9044 MA Bitgum
  Telnr. : 06-25222857
  e-mail: theunlarooi@hotmail.com

 • Sybren Zwalua
  Franskeleane 12
  9044 NJ Bitgum
  Telnr. : 06-17387316
  e-mail: sybrenzwalua@hotmail.com

  Lolke Jan Dijkstra
  Sint Martinuspaed 6
  9044 ML Bitgum
  Telnr. : 06-10114853
  e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

Bestuurslid; Sjoerd Wierstra

Ledenpartijcommissie

Deze commissie regelt alles omtrent een ledenpartij. De opgave loopt via de O.K.K. site of via de commissie.

 • Detty van der Schaaf
  Menamerdyk 9
  9045 PN Bitgummole
  Telnr. : 06-20820480
  e-mail: dettyvdschaaf@hotmail.com

  Ina Dijkstra
  Sint Martinuspaed 6
  9044 ML Bitgum
  Telnr. : 06-24626561
  e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

 • Janna de Groot
  Doniastrjitte 5
  9044ND Bitgum
  Telnr. : 06-20662822
  e-mail: janenjanna@hetnet.nl

Bestuurslid: Age Tromp

Veldcommissie

Deze commissie legt de velden klaar voor alle wedstrijden die O.K.K. organiseert.

 • Klaas Larooi
  Hillige Kamp
  9044 MV Bitgum
  Telnr. : 058-2532071
  e-mail: k.larooi@upcmail.nl

  Haaije Westra
  it String 15
  9045 RE Bitgummole
  Telnr. : 058-2532161
  e-mail: h.westra19@kpnplanet.nl

 • Siep Heslinga
  Doniastrjitte 11
  9044 ND Bitgum
  Telnr. : 06-20864824
  e-mail: siep.heslinga@hetnet.nl

  Harry Buiteveld
  De Tolve 18
  9044 NR Bitgum
  Telnr. :
  e-mail: h.buiteveld@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Willem Postma

Sponsorcommissie

Deze commissie zoekt nieuwe sponsors voor O.K.K. en onderhoudt de contacten hiermee. De 2-jaarlijkse sponsoravond met de KNKB wordt door deze commissie georganiseerd.

 • Kobus van Schepen
  Schwartzenbergstrjitte 5
  9044 NA Bitgum
  Telnr. : 058-2531736
  e-mail: j.schepen@chello.nl

  Rob Faber
  Menamerdyk 2
  9045 RB Bitgummole
  Telnr. : 06-52356550
  e-mail: r.faber@autoschadeposthuma.nl

  Albert Nauta
  Aldyk
  Bitgum
  Telnr. : 06-51377837
  e-mail:aj.nauta@freeler.nl

 • Albert Nauta
  Alddyk 28
  9044 MN Bitgum
  Telnr. : 06-51377837
  e-mail: aj.nauta@freeler.nl

  Piet Heslinga
  De Nije Herne 1
  8831 ZS Winsum FR
  Telnr. :
  e-mail: pietheslinga@ziggo.nl

  Hedzer Terpstra
  Menamerdyk 37
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 058-2531763
  e-mail: hedzer@djazo.nl

Bestuurslid: Steven Hogendorp

PR-commissie

Deze commissie verzorgt de PR, de (externe) communicatie van activiteiten van O.K.K. en van de Van Aismadagen.

 • Imre Dijkstra

  Telnr. : 06-27130211
  e-mail: imredijkstra@hotmail.com

Bestuurslid: Willem Postma

Competitiecommissie

Deze commissie legt de perken en begeleidt de jeugd en houdt de standen bij.

 • Roel Bruursema
  Langestraat 62
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2531591
  e-mail: r.bruursema@planet.nl

Bestuurslid: Age Tromp