Commissies

Jeugcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende activiteiten m.b.t. de jeugd, zoals het trainen, parturen, wedstrijden en nevenactiviteiten.

 • Voorzitter
  Douwe Wijning
  Langhuisterweg 7
  9076 PS Sint Annaparochie
  Telnr. : 06-29504879
  e-mail: dwijining@hotmail.com

  Sybe Schaaf
  Terhornestrjitte 34
  9045 PX Bitgummole
  Telnr. : 06-45604065
  e-mail: sybeschaaf@hotmailcom

  Hilda de Groot
  Brederostraat 16
  8913 HC Leeuwarden
  e-mail: Telnr. : 06-29195615

  Theo de Vries
  De Tolve 33
  9044 NP Bitgum
  Telnr. : 058-2531629
  e-mail: detolve33@hotmail.com

 • Johannes Meesters
  Terhornestrjitte 40
  9045 PX Bitgummole
  Telnr. : 058-2542554
  e-mail: j.f.meesters@gmail.nl

  Marian van der Schaaf
  Terhornestrjitte 38
  9045 PX Bitgummole
  Telnr. : 058-2531412
  e-mail: bertusenmarian@kpnplanet.nl

  Willy Buiteveld
  De Tolve 18
  9044 NR Bitgum
  Telnr. : 06-52406850
  e-mail: w.buiteveldkimsma@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Alexander Draisma

Gripecommissie

De Gripecommissie zorgt voor de totale organisatie van de afsluitende Familie-kaatsdag de Gripedei (publicatie, werving deelnemers en loting, alsmede het verloop van de wedstrijd.

 • Hedzer Terpstra
  Menamerdyk 37
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 058-2531763
  e-mail: hedzer@djazo.nl

  Janneke Zwalua
  Franskeleane 33
  9044 NH Bitgum
  Telnr. : 058-2532037
  e-mail: j.zwalua@chello.nl

  Sjoerdsje Draijer
  Langestraat 68
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2532198
  e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl

 • Anneke de Vries
  De Tolve 14
  9044 NR Bitgum
  Telnr. : 058-2532092
  e-mail: vriesdejohannes@hotmail.com

  Annet Meesters
  Terhornestrjitte 40
  9045 PX Bitgummole
  Telnr. : 058-2542554
  e-mail: annet.meesters.odinga@gmail.com

Bestuurslid: Yvonne Boterhoek

Keurmeestercommissie

Deze commissie zorgt er o.a. voor dat er voldoende keurmeesters aanwezig zijn op de KNKB- en federatiewedstrijden die door O.K.K. georganiseerd worden.

 • Doeke de Jong
  J.H. van Aismawei 58
  9045 PL Bitgummole
  Telnr. : 06-11341233
  e-mail: doekedejong61@gmail.com
 • Johannes de Vries
  De Tolve 14
  9044 NR Bitgum
  Telnr. : 058-2532092
  e-mail: vriesdejohannes@hotmail.com

Bestuurslid: Lia Siderius

Materialencommissie

Deze commissie zorgt o.a. voor het onderhandelen van de materialen van O.K.K. en regelt de verhuur en het vervoer van banken en tribunes.

 • Jan de Groot
  Doniastrjitte 5
  9044ND Bitgum
  Telnr. : 06-123873012
  e-mail: janenjanna@hetnet.nl

  Theun Larooi
  Berltsumerdyk 7
  9044 MA Bitgum
  Telnr. : 06-25222857
  e-mail: theunlarooi@hotmail.com

  Bert Hoogland
  Buorren 11
  9044 MD Bitgum
  Telnr. : 06-11568500
  e-mail: bertennynke@gmail.com

 • Sybren Zwalua
  Franskeleane 12
  9044 NJ Bitgum
  Telnr. : 06-17387316
  e-mail: sybrenzwalua@hotmail.com

  Lolke Jan Dijkstra
  Sint Martinuspaed 6
  9044 ML Bitgum
  Telnr. : 06-10114853
  e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

Bestuurslid; Sjoerd Wierstra

Ledenpartijcommissie

Deze commissie regelt alles omtrent een ledenpartij. De opgave loopt via de O.K.K. site of via de commissie.

 • Steven Koster
  Menamerdyk 9
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 06-44250913
  e-mail: stevenkoster@ziggo.nl

  Detty van der Schaaf
  Lytse Dyk 63
  9045 PN Bitgummole
  Telnr. : 06-20820480
  e-mail: dettyvdschaaf@hotmail.com

 • Janna van der Schaaf
  Doniastrjitte 5
  9044ND Bitgum
  Telnr. : 06-20662822
  e-mail: janenjanna@hetnet.nl

  Ina Dijkstra
  Sint Martinuspaed 6
  9044 ML Bitgum
  Telnr. : 06-24626561
  e-mail: lolkejan.ina@gmail.com

Bestuurslid: Alle Sterk

Veldcommissie

Deze commissie legt de velden klaar voor alle wedstrijden die O.K.K. organiseert.

 • Klaas Larooi
  Hillige Kamp
  9044 MV Bitgum
  Telnr. : 058-2532071
  e-mail: k.larooi@upcmail.nl

  Haaije Westra
  it String 15
  9045 RE Bitgummole
  Telnr. : 058-2532161
  e-mail: h.westra19@kpnplanet.nl

 • Siep Heslinga
  Doniastrjitte 11
  9044 ND Bitgum
  Telnr. : 06-20864824
  e-mail: siep.heslinga@hetnet.nl

  Harry Buiteveld
  De Tolve 18
  9044 NR Bitgum
  Telnr. :
  e-mail: h.buiteveld@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Willem Postma

Sponsorcommissie

Deze commissie zoekt nieuwe sponsors voor O.K.K. en onderhoudt de contacten hiermee. De 2-jaarlijkse sponsoravond met de KNKB wordt door deze commissie georganiseerd.

 • Kobus van Schepen
  Schwartzenbergstrjitte 5
  9044 NA Bitgum
  Telnr. : 058-2531736
  e-mail: j.schepen@chello.nl

  Jacob Cats
  jacob.cats@nl.huhtamaki.com

  Rob Faber
  Menamerdyk 2
  9045 RB Bitgummole
  Telnr. : 06-52356550
  e-mail: r.faber@autoschadeposthuma.nl

 • Albert Nauta
  Alddyk 28
  9044 MN Bitgum
  Telnr. : 06-51377837
  e-mail: aj.nauta@freeler.nl

  Piet Heslinga
  De Nije Herne 1
  8831 ZS Winsum FR
  Telnr. :
  e-mail: pietheslinga@ziggo.nl

  Hedzer Terpstra
  Menamerdyk 37
  9045 RA Bitgummole
  Telnr. : 058-2531763
  e-mail: hedzer@djazo.nl

Bestuurslid: Kor Zittema

PR-commissie

Deze commissie verzorgt de PR, de (externe) communicatie van activiteiten van O.K.K. en van de Van Aismadagen.

 • Kobus van Schepen
  Schwartzenbergstrjitte 5
  9044 NA Bitgum
  Telnr. : 058-2531736
  e-mail: j.schepen@chello.nl

  Sjoerdsje Draijer
  Langestraat 68
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2532198
  e-mail: veehandelpdijkstra@hetnet.nl

 • Anneke de Vries
  De Tolve 14
  9044 NR Bitgum
  Telnr. : 058-2532092
  e-mail: vriesdejohannes@hotmail.com

  Willem Jan Schokker
  J.H. van Aismawei 1
  9045 PE Bitgummole
  Telnr. :
  e-mail:

Bestuurslid: Willem Postma

Competitiecommissie

Deze commissie legt de perken en begeleidt de jeugd en houdt de standen bij.

 • Pieter Lolkema
  Buorren 66
  9044 MJ Bitgum
  Tel. :058-2531879
  e-mail:
 • Roel Bruursema
  Langestraat 62
  9045 PD Bitgummole
  Telnr. : 058-2531591
  e-mail: r.bruursema@planet.nl

Bestuurslid: Age Tromp