Nina-Claire wint 1e prijs

Nina-Claire heeft zaterdag de 1e prijs gewonnen. In het nieuwe jeugdshirt is ze meteen goed gestart. Dit was een KNKB wedstrijd voor de pupillen meisjes in Driezum. Ze won deze prijs samen met Lisanne Scharringa. Gefeliciteerd.

Uitslag nachtkaatsen

Op vrijdag 20 juli stond het nachtkaatsen op het programma. Onder warme omstandigheden werd er volop gekaatst tot ver na middernacht. Klokslag 02.00 uur werd door de voorzitster de prijzen uitgedeeld. Willem Postma Klaas Hoogland Marten de Vries Sybe Schaaf Roel Hoogland Laas Douma Jacob Wietse Dijkstra Harry Buitenveld Jelmer Osinga Willem van der Beek Harmen Groenewoud Klaas de Jong …

Sjouke Beimers blijft winnen

Sjouke Beimers beleeft een top weekend. Zondag pakte hij de 1e prijs met zijn vrije formatie partuur. Deze wedstrijd was in Goenga en hij deed dit samen met Marten Leijenaar en Johan Sipma. Ook zaterdag was er in Harlingen een vrije formatie wedstrijd waarmee hij met Jelmer Foppe Drijfhout en Matthys Renema de 3e prijs pakte. Een heel mooi weekend …

Joachim pakt 1e prijs en Julian de 1e in herkansing

Bij de KNKB wedstrijd in Blije heeft Joachim Schaaf de 1e prijs gepakt samen met Lieuwe van der Kamp. Julian Klok pakte de 1e prijs in de herkansing en deed dit samen met Pieter Harke Miedema uit Stiens. Van harte jongens.

Afdeling Beetgum 1e prijs

Sjouke Beimers, Thom Dijkstra en Daniel Meesters hebben vrijdag in Sexbierum de 1e prijs gewonnen. Ze moesten hiervoor 3x winnen en dat deden de jongens dan ook. Van harte met weer een geweldige prestatie.

Sjouke wederom 1e in Kimswerd en Thom 2e

Sjouke Beimers is in Kimswerd 1e geworden. Na 5 omlopen was hij samen met maat Wesley van der Vaart de sterkte van de dag. De finale ging tegen Thom Dijkstra. 2 jeugd talenten in de finale. Dan weet je ook meteen dat het spannend wordt en ja hoor. 5-5 en 6-6. Sjoukje trok deze keer aan het langste eind maar …

Ook Yannick 3e in Winsum

Eergisteren al het bericht dat Paul 1e was en Gerard de Vries 3e. Maar in deze wedstrijd waren er 2x een derde prijs en was ook Yannick Hielkema een van de gelukkige winnaars. Alle drie heren dus in de prijzen. Deze mannen die voor het NK junioren nog even een 3e prijs meepakte gaan lekker door met kaatsen. Dit is …

Paul Dijkstra tweemaal 1e prijs, Gerard de vries 3e

Paul heeft zowel op zaterdag als op zondag de 1e prijs gewonnen. Zaterdag deed hij dit in Schettens en zondag pakte hij de 1e prijs in Winsum. Dit deed hij samen met Gabe-Jan van Popta uit Lollum en Stefan van der Meer uit Baard. Gerard de Vries werd op zondag 3e. Een geweldige prestatie voor beide mannen. Gefeliciteerd.

Pearkekeatsen

Op zaterdag 14 juli is het weer pearkekeatsen.

Daniel en Rimar 2e prijs, Sjouke 1e

In Deinum stonden Daniel Meesters en Rimar Postma tegenover Sjouke Beimers in de finale. Sjouke Beimers won deze finale en Daniel en Rimar pakte een mooie 2e prijs. Van harte jongens.