Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Jacob Wietse Dijkstra
De Kline 14
9044 NT Bitgum
Telnr.: 06-52184914
e-mail: jacobwdijkstra@hotmail.com

Secretaris:
Gea de Vries
J.H. van Aismawei 37                                9045PG Bitgummole                                  Telnr.: 06-52092621
e-mail: secretaris@okkbeetgum.nl

Algemeen lid:
Sybe Schaaf
De Kline 27
9044 NT Bitgum
Telnr.: 06-45604065
e-mail: sybeschaaf@hotmail.com

Algemeen lid:
Steven Hogendorp
Fuormanderij 18
9045 RJ Bitgummole
Telnr.: 06-18280576
e-mail: s.b.hogendorp@gmail.com

Algemeen lid:
Manon Draisma- van der Wal
Hoarslânsdyk 2
9044 MB Bitgum
Telnr.: 06-50447738
e-mail: m.vanderwal@upcmail.nl

Vice-voorzitter/wedstrijdsecretaris:
Willem Postma
Franskeleane 19
9044 NG Bitgum
Telnr.: 06-16437525
e-mail: willemjanpostma@hotmail.nl

Penningmeester:
Arnaud Ladenius
van Aismawei 52
9045 PK Bitgummole
Telnr.: 06-50854487
e-mail: penningmeester@okkbeetgum.nl

Algemeen lid:
Arie Bottinga
J.H. van Aismawei 22
9045 PJ Bitgummole
Telnr.: 06-23701425
e-mail: ariebdakdekker@hotmail.com

Algemeen lid:
Janna de Groot
Doniastrjitte 5
9044 ND Bitgum
Telnr. : 06-20662822
e-mail: jan.janna@outlook.com