Nina-Claire pakt 1e prijs

Nina-Claire heeft zondag de 1e prijs gepakt bij de KNKB pupillen meisjes A klasse in Goinga. Met deze prijs komt ze in de top 10 van de pupillen meisjes individuele stand. Een hele knappe prestatie weer. Hopelijk zien we je hier volgend weekend weer voorbij komen. Gefeliciteerd.

Nacktkaatsen uitslag

Afgelopen vrijdag 12 juli was er weer nachtkaatsen. Rond 14:00 uur was er nog een flinke wolkbreuk boven het sportveld maar in de avond was het zo goed als droog gebleven. Er werd weer heel leuk gekaatst en zoals het woord nachtkaatsen al doet vermoeden werd het ook weer erg laat. Hieronder de winnaars van het nachtkaatsen 2019. Sponsor Bakkerij …

Sjouke blijft winnen

Sjouke blijft winnen bij de schooljongens. Zaterdag pakte deze kaats jonge uit Bitgummole de 1e prijs. Dit deed hij met zijn vrije formatie partuur Jan Brandsma en Jelmer Foppe Drijfhout. De wedstrijd was in Pingjum. Op zondag 7 juli pakte hij in Franker bij de A-klasse samen met Jan Brandstra en Harmen Zuidema de 2e prijs. Lekker weekend dacht ik …

Jong bestuur vernieuwt kaatsklassieker Van Aismadagen Bitgum

Minsken moat komme foar it keatsen én de beleving fan in doarpsfestival Kaatsen leeft al jaren in Bitgum, met de Van Aismadagen als absoluut hoogtepunt. Maar ook dit evenement moet met haar tijd mee. Dit vindt ook kersverse voorzitter Jacob Wietse Dijkstra: “We wolle ek de kommende jierren sjen litte wêr in lyts doarp grut yn wêze kin en minsken …

Pearkekeatsen

In drie categorieën werd er op zaterdag 6 juli gekaatst voor de prijzen. Elke categorie had 10 partuur. De winnaars staan hieronder. Albert Heijn St. Annaparochie/Stiens bedankt voor de medesponsering.

Nachtkaatsen vrijdag 12 juli

Op vrijdag 12 juli is het weer zover. Nachtkaatsen in Bitgum. Er wordt weer gespeeld om de taart en de eer. 20:00 uur start de wedstrijd. Geef je snel op.

Leon Wieling 2e prijs

Op zaterdag 29 juli heeft Leon de 2e prijs gepakt in Exmorra. Hij deed dit bij de B-klasse jongens. Vorige week had hij ook al de 3e prijs bij de B-klasse in Sint Nicolaasga. Hopelijk dit weekend met de krans thuis komen. Gefeliciteerd Leon en ga zo door.

Albert Nauta en Peter Dijkstra winnen

Albert Nauta en Peter Dijkstra winnen in Goaiingea 50+ afdeling. Dit tweemans partuur was de sterkste van de 12 parturen die deelname aan deze wedstrijd. De eerste wedstrijd werd tegen Sexbierum gespeeld. 5-4 en 6-2. Berlikum was de volgende en werd verslagen met 5-1 en 6-2. Dan het partuur van Mantgum dat met 5-3 en 6-2 aan de kant werd …