Drie schooljongens kaatsers van OKK in de prijzen.

André de Vries heeft de 1e prijs gewonnen bij de KNKB schooljongens in Easterlittens. Dit deed hij samen met Bjorn Idsardi uit DRONRYP en Johan Sipma uit LIOESSENS. Deze drie jongens wonnen van het partuur met Leon Wijning, Martijn Broersma uit SEXBIERUM en Sjouke Beimers. Drie top kaatsers van O.K.K. Beetgum in de prijzen. Fantastisch gedaan en gefeliciteerd.

Deel dit bericht