Geef je op voor opbouwdag

Aan de leden van OKK Bitgum,
Over twee weken, op zaterdag 19 augustus is het weer zover: de opbouw voor de Merke 2017.

Net zoals voorgaande jaren willen we alles weer opbouwen in 1 dag. We hopen dat er veel vrijwilligers zullen komen en dat alles aan het eind van de middag weer klaar staat voor de “Van Aismadagen”.

We beginnen ochtends om 8.30 uur en voor het eten en drinken en de borrel (als we klaar zijn), wordt natuurlijk gezorgd.

We willen graag weten of je wel of niet komt, een hele of een halve dag, en of je ook blijft eten.
Dus dat graag even doorgeven via deze mail of telefoon.

Wij hopen dat er net zo als vorig jaar dat er weer ongeveer 60 personen mee kunnen helpen en hopen ook weer op een hele gezellige dag.
Natuurlijk moet er ook weer afgebroken worden en dat doen we weer op dinsdag 29 augustus.
We willen dan starten om 14.00 uur, dus wie kan is dan ook van harte uitgenodigd.
Indien je dinsdag ook kunt helpen dan graag even ook doorgeven via deze mail of telefoon.
Met vriendelijke groet,
namens OKK,
en de materialencommissie,

Lolke Jan Dijkstra
058-2531801 / 06-10114853

Sjoerd Wierstra
06-12616353

Deel dit bericht